Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2014

Mer: Svenska Kungahuset.

Read Full Post »

Mer: Svenska Kungahuset och nationaldagen.

Read Full Post »

Vykort - Kungliga Slottet från Grand Hotel i Stockholm

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord

Du tysta, Du glädjerika sköna!

Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/

Du tronar på minnen från fornstora dar,

då ärat Ditt namn flög över jorden.

Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.

/: Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/

Mer: Svenska Kungahuset och nationaldagsfirandet.

Read Full Post »

FORSKNING | Våra gener påverkar även vår inställning till politiska ideologier. Frågan är hur och på vilket sätt.

Kodak Research Laboratories in Rochester, New York, in 1920/ Courtesy of Kodak

Statsvetarna Peter Hatemi och Rose McDermott har tittat på forskningen kring genernas betydelse för vårt politiska beteende.

Jon Andersson skriver i Forskning & Framsteg:

De har bland annat kommit fram till att villigheten att rösta påverkas mer av gener än av miljöfaktorer, medan miljöfaktorerna väger tyngst när det gäller synen på kvinnors rättigheter. Det område som våra gener påverkar mest är politisk kunskap (eller kanske snarare våra förutsättningar för att skaffa sådan kunskap). Minst betydelse har generna när det gäller vilket parti man identifierar sig med, rapporterar forskarna i tidskriften Trends in genetics.

– Politisk kunskap bygger mer på egenskaper som man är född med, som nyfikenhet och intresse för ett visst ämne. Vilket parti man röstar på bestäms mycket mer av miljön, säger Peter Hatemi, professor i statsvetenskap, mikrobiologi och biokemi vid Penn state university.

[…]

– Man kan inte säga att politiskt agerande bara är socialt eller genetiskt betingat. Båda delarna behövs för att förklara hur vi agerar när det gäller politik, säger Peter Hatemi. Den uppfattningen delar Paul Lichtenstein, professor i genetisk epidemiologi vid Karolinska institutet.

– Det finns klara bevis för att gener påverkar vårt politiska beteende. Generna kodar för våra tankar och idéer, och vårt politiska beteende är så klart en del av det precis som till exempel psykiska sjukdomar.

[…]

– Om man tittar på ett ofött barn så kommer man aldrig att kunna säga att det här barnet kommer att ha den här politiska åsikten. Varje enskild gen har så litet prediktionsvärde.

Peter Hatemi vill inte heller dra för långtgående slutsatser av studier som gäller enskilda gener. Men han tror att de kan vara nyttiga för forskningen om gener och politik.

– Det finns överväldigande bevis för att gener påverkar om vi har vänster- eller högeråsikter. Det betyder där­emot inte att det finns enskilda gener som kan visa vilken politisk ideologi en person tillhör. Men förhoppningsvis kan upptäckten av de här generna hjälpa oss att bättre förstå hur gener påverkar vår syn på politik i ett större perspektiv.

Bild: Kodak. Kodak Research Laboratories i Rochester, New York, 1920.

Read Full Post »

OpinionsundersökningPOLITIK | Om ett parti har monopol på en fråga tenderar detta minska sannolikheten för att övriga partier följer efter.

Att EU-kritiska partier har haft stora framgångar i Europaparlamentsvalet betyder inte att de också har tagit sitt land ett steg närmare ett utträde. Tvärt om.

Detta är dåliga nyheter för UKIP som vill att Storbritannien lämnar EU. Det samma kan sägas om Sverigedemokraterna.

Charles Moore i The Spectator har funnit att det sannolikt finns en korrelation mellan ökat stöd för EU-medlemskapet och att UKIP har fått ett sådant stort stöd i väljarkåren.

Osäkra väljare tenderar nämligen stödja status quo.

Few have noticed that the rise of UKIP coincides with a fall in the number of people saying they will vote to get Britain out of the EU. The change is quite big. The latest Ipsos Mori poll has 54 per cent wanting to stay in (and 37 per cent wanting to get out), compared with 41 per cent (with 49 per cent outers) in September 2011. If getting out becomes the strident property of a single party dedicated to the purpose, it becomes highly unlikely that the majority will vote for it. The main parties will conspire to push the idea of ​​the EU exit to the fringe. Waverers will wobble towards the status quo. It will be 1975 all over again, which is surely what David Cameron has always intended.

Så här ser opinionsinstitutens siffror ut i Storbritannien mellan de som vill att Storbritannien lämnar respektive stannar kvar som medlem i EU.

Lämna EU: November 2012 56% / Stanna i EU: November 2012 30%

Lämna EU: Juli 2013 46% / Stanna i EU: Juli 2013 36%

Lämna EU: Mars 2014 39% / Stanna i EU: Mars 2014 41%

Lämna EU: Maj 2014 37% / Stanna i EU: Maj 2014 54%

Man skulle kunna komplettera detta med att säga att sambandet troligtvis bara gäller stora strukturella frågor.

Sambandet verkar inte gälla ”vardagliga” frågor som t.ex. om man vill ha mer eller mindre resurser till vård, skola och omsorg. Eller om man vill höja eller sänka skatten.

Här konkurrerar partier ofta med att lägga sig så nära varandra som möjligt.

Det kan också finnas en skillnad mellan länder beroende på antalet etablerade partier. Det är t.ex. först nu som UK Independence Party har lyckats slå igenom i ett val.

I Sverige är vi vanna vid betydligt fler partier.

Med Sverigedemokraterna är vi nu uppe i åtta partier i riksdagen. I kommande val kommer vi även att få se ett nionde parti – Feministiskt initiativ – konkurrera om medieuppmärksamheten.

Men det förändrar inte det faktum att Sverigedemokraterna är det enda riktigt EU-kritiska partiet i riksdagen.

Inget annat parti intog ett strikt EU-kritiskt perspektiv i EU-valet.

Källor: The Spectator har använt siffror från följande opinionsundersökningar: Opinium / Observer; YouGov / Channel 5; Zapera; Ipsos / Mori 

Read Full Post »

BOK I Bruna pennor har Bibi Jonsson studerat nazistiska motiv i romaner som är skrivna av svenska kvinnliga författare under främst 1930-talet.

Jonsson, som är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, intervjuades förra året i Forskning & Framsteg av Henrik Höjer.

En intressant paradox dök upp under intervjun:

Hur ser motiven ut?

– Det starkaste är rasismen – frågan om judar och romer. Samtidigt ska man veta att även icke-nazister kunde beröra dessa frågor. Eftersom det är kvinnliga författare så är kvinnorollen ofta i fokus. Det handlar ofta om att kvinnan ska vara hemmafru och föda ariska barn. Annie_Åkerhielm_1959

Var de i första hand författare eller nazister?

– De var författare. Men de var alla mer eller mindre aktiva i olika föreningar med en nazistisk agenda. Och flera av dem var mycket etablerade, Annie Åkerhielm var exempelvis utgiven på Albert Bonniers förlag och sålde mycket bra.

Vad förenar dessa kvinnor, förutom nazismen?

– Flera hade överklassbakgrund, ett par av dem var gifta med tyska eller österrikiska män. Andra kom från radikala vänstergrupperingar. Så de kom från den yttersta högern eller den yttersta vänstern. Men de var alla lite äldre. Nazismen hyllade ungdom och manlighet, så som äldre kvinnor var de egentligen helt fel ute. De engagerade sig politiskt för att kvinnor inte skulle engagera sig politiskt – de skulle vara hemma och föda barn. Men själva arbetade de för fullt med sina romaner och flera av dem fick inga barn!

Men vad som framstår som paradoxalt är kanske inte det vid en närmare granskning.

Det tycks alltid vara så med företrädare som ser sig som uttolkare av totalitära ideologier som nazism och kommunism. De kan alltid motivera varför just de själva skall få lov att avvika från de ideologiska dogmerna.

Anser man sig tillhöra eliten behöver man inte följa spelreglerna. Regler är till för ”de andra” som inte vet sitt eget bästa.

Adolf Hitler var t.ex. aldrig urtypen för den blonda ariske mannen. Och behövde inte heller vara det. Han var ju ett geni och ett geni är inte som vi andra.

Det samma kan sägas om Vladimir Lenin, Mao Zedong och Fidel Castro. Det ledande skiktet i de styrande kommunistiska partierna var alltid lite förmer än arbetarna man sade sig tala för.

De behövde aldrig köa till butikerna för att köpa toalettpapper. Att vara förtrupp och leda arbetarklassen och folket mot seger och socialismen är ju ett tufft jobb. För dem fanns alltid specialbutiker med lyxprodukter.

Läs mer: ”Ur nazistiska kvinnors synvinkel” av Johan Östling, Svenska Dagbladet.

Bild: Annie Åkerhielm (1869-1956).

Read Full Post »

USA | Vem är republikanernas svar på Barack Obama? Finns det någon som skulle kunna locka unga, kvinnor och latinos i ett presidentval?

Moterh Jones - June 2014

Ännu har partiet inte hittat någon som har samma ljuskraft som Obama när han dök upp på den politiska scenen. Ingen ser ens ut att kunna utmana Hillary Clinton om hon skulle bli demokraternas presidentkandidat.

Man har haft vissa förhoppningar knutna till guvernör Bobby Jindal (föräldrar från Indien), senatorerna Marco Rubio och Ted Cruz (båda med föräldrar från Kuba).

Men ingen har riktigt lyckats entusiasmera gräsrötterna på samma sätt som Ronald Reagan. Och det är en ny Reagan man måste hitta om man ser till partiets opinionssiffror.

Dessutom står både Rubio och Cruz Tea Party-rörelsen nära. Det är svårt att se att detta kan vara en fördel om man skall vinna över mittenväljare och demokrater.

Med tanke på att Hillary Clinton ser ut att bli demokraternas presidentkandidat skulle republikanerna dessutom behöva en kvinna vid rodret.

Det är här Susana Martinez kommer in i bilden.

Som guvernör i New Mexico, och med mexikanska föräldrar, har hon potential att locka den allt mer betydelsefulla väljargruppen latinos.

Om det nu inte var för at hon är kontroversiell även inom det republikanska partiet. Hon och hennes närmaste medarbetare har t.o.m. kallats hämndlystna och småaktiga.

Hennes främste rådgivare, den politiska konsulten Jay McCleskey, har beskrivit som mannen som styr bakom kulisserna.

”They’ve got this Sherman’s march to the sea mentality, burning everything in sight until they get to the finish.” Allt enligt en donator inom Republican Party.

Exakt samma kritik riktades en gång mot Sarah Palin, en person som Martinez har liknats vid.

Andy Kroll skriver bl.a. om hennes konfrontativa stil i Mother Jones.

Since her election in 2010, she and her team have meticulously cultivated the image of a well-liked, bipartisan, warm-hearted governor by avoiding tough interviews and putting her in photo ops greeting veterans, reading to kids, or cutting ribbons. ”This administration is very disciplined,” says New Mexico pollster Brian Sanderoff.

[…]

In the general election, Martinez ran as the clean-government advocate who would do away with everything New Mexicans disliked about her predecessor. Once hugely popular, Bill Richardson had been dogged by grand jury investigations, corruption allegations, rumors of sexual misconduct, and growing disenchantment over his perennial presidential aspirations. Martinez’s campaign slogan (”Bold Change”) was straight out of the Obama playbook, and it was all the more cutting given that her Democratic opponent, Diane Denish, had spent eight years as Richardson’s lieutenant governor.

On policy, Martinez drew on borrowed ideas (her education plan largely came from Jeb Bush’s Foundation for Excellence in Education) and flashy initiatives such as repealing a law allowing undocumented immigrants to get state driver’s licenses.

[…]

Martinez’s crew saw enemies everywhere. A former staffer recalls the campaign on multiple occasions sending the license plate numbers of cars believed to be used by opposition trackers to an investigator in Martinez’s DA office who had access to law enforcement databases.

[…]

The campaign emails and audio recordings also show how Martinez and her team strategized to maintain her straight-shooting image while avoiding actually being up-front with the public. Throughout the campaign, Martinez praised teachers and insisted she’d ”hold harmless” funding for public education. In private, Martinez implied teachers earned too much: ”During the campaign, we can’t say it, I guess, because it’s education, but…they already don’t work, you know, two and a half months out of the year.” She and McCleskey acknowledged that cuts to education could well be necessary, so her aides plotted about how to respond if they were ever called out for it once elected: ”Put up a YouTube video that no one will ever see where you talk about making everyone feel the pain,” McCleskey suggested. ”And when you win, we say, ‘See, we said this shit the whole time. What are you guys talking about?'”

[…]

Prominent Republicans around the state have blamed McCleskey for devising a political strategy that’s left the Martinez administration estranged from its natural allies. In a 2012 state Senate election, the governor endorsed a primary challenge to a Stetson-wearing rancher named Pat Woods, whom Martinez and McCleskey didn’t like; they bankrolled their candidate, Angie Spears, with money from SusanaPAC. In an unprecedented move, Martinez herself traveled to Woods’ district to campaign for his opponent. The plan backfired: Woods made the campaign about McCleskey, a ”slick…Albuquerque political consultant” meddling with local politics, and won easily.

The Woods-Spears race infuriated members of the New Mexico GOP. State Rep. Anna Crook, a Republican whose district overlaps with Woods’, wrote in the local newspaper that the ”nastiness, misinformation, innuendo, slanderous mailings, robocalls, and, in some cases, flat-out lies have created a toxic political environment the likes of which I have never seen before.”

[…]

Despite the growing discontent among New Mexico party leaders, Martinez enjoys approval ratings in the high 50s and low 60s—among the highest of any Republican governor. Her advisers seem keenly aware of how those numbers could help her achieve higher office, and appear determined to maintain them. Martinez’s aides have closely guarded her travel schedule and her media appearances, protecting her from tough and unflattering questions. Unlike such popular Republican governors as Wisconsin’s Scott Walker and Ohio’s John Kasich, Martinez has for more than three years largely avoided the Sunday talk shows; the lone national news figure to get substantial time with her is Fox’s Van Susteren. As she runs for reelection this fall with a full war chest and no strong contender among the Democrats challenging her, Martinez is well positioned to shape the debate and control her own image.

Yet Democrats and Republicans alike wonder if she has what it takes to succeed at the national level.

Tidskriftsomslag: Mother Jones, juni 2014.

Read Full Post »

Jack Ohman - May 19, 2014

Läs mer: ”Karl Rove vs. Hillary Clinton: Whisper campaign explodes on Internet” av Cathleen Decker. 

Bild: Jack Ohman. Fler teckningar av Ohman på GoComics.com

Read Full Post »

« Newer Posts