Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2013

Almedalen 2013STRATEGI | Jimmie Åkesson försökte i Almedalen ännu en gång brädda Sverigedemokraternas politik.

Denna gång handlade det primärt om kvinnor och deras arbetssituation. Nu vill man se en miljardsatsning för att stärka möjligheten till heltid inom offentlig sektor.

Tidigare försök, t.ex. med hjälp av kriminalpolitik, har gått så där. Det verkar finnas ett ganska ljummet intresse för kriminalpolitik bland partiets aktiva.

Fortfarande verkar det mest vara invandrar- och integrationsfrågor som engagerar medlemmar och väljare.

På papperet framstår frågor om brott och straff sitta bättre med partiets image än kvinnors önskan att få gå upp till heltid.

Men nu är det också så att partiet är piskade att försöka nå nya väljargrupper om man inte skall stagnera.

Om försöket att locka kvinnliga väljare blir mer framgångsrikt återstå att se. Ett stalltips är att det även här kommer att finnas ett begränsat intresse att även debattera offentliga sektorn och kvinnors politiska favoritfrågor.

Det mest spännande i Åkessons tal var därför hans ”utmaning” och vilja att göra Miljöpartiet till partiets huvudsakliga ideologiska motståndare.

Om Miljöpartiet också inser poängen med att ha en tydlig motståndare kan vi kanske få se några riktigt intressanta debatter framöver.

För båda är detta en riktig vinn-vinn-situation.

Sverigedemokraterna riskerar knappast tappa många väljare till Miljöpartiet. Och några större strömavhopp åt andra hållet lär det inte heller bli.

Om man sköter sina kort väl kan båda partierna snarare vinna nya väljare och ökad exponering med minimum av risk.

Read Full Post »

Almedalen 2013TAL | Vad var poängen med Göran Hägglunds tal i Almedalen?

Utan någon röd tråd kändes det som om Hägglund försökte skjuta prick med hagelbössa.

Hägglund var lite EU kritisk. Men inte alltför kritisk. Han vill se ett starkare försvar. Men ingen antydan om vilken kapacitet försvaret skall ha.

Så här lät det t.ex. om EU:

Vi är medlemmar. Vi kommer att vara medlemmar.

Frågan är hur vi ska använda vårt inflytande.

Det finns viktiga frågor att debattera om var gränsen för EU:s beslutsmakt ska gå. Jag vill inte ha ytterligare en beskattningsnivå.

Jag vill inte att EU ska hålla sig med en gemensam finanspolitik. Och som jag ser det är frågan om en svensk anslutning till den gemensamma valutan bortom meningsfull diskussion för överskådlig framtid.

Jag är angelägen om att EU gör det som det ska, men inte det som bör vara nationella angelägenheter.

Krisen borde leda till andra slutsatser än ytterligare centralisering av befogenheter.

Detta säger ingenting om någonting. Citatet skulle lika väl kunnat levereras av övriga partiledare .

En svensk anslutning till den gemensamma valutan har t.ex. en majoritet av partierna redan sagt nej till under överskådlig tid.

Och när det gällde försvaret lät det lika vagt.

Sveriges försvarsförmåga är en central uppgift. När hoten byter skepnad behöver också förmågan förändras.

Vi kristdemokrater tror att anslagen till försvaret kommer att behöva öka under kommande planeringsperioden.

Inför det inriktningsbeslut som Riksdagen ska fatta 2015 har vi identifierat ett antal frågor som behöver belysas.

Det handlar om allt från utbildningen av soldater och officerare till möjligheten att försvara strategiskt viktiga platser som Stockholm och Gotland.

[…]

I början av 90-talet tillsattes en bred utredning för att belysa konsekvenserna vid ett svenskt EU-medlemskap, respektive att stå utanför. Därmed skapades en faktagrund för en saklig diskussion.

Det gjorde vi också inför ställningstagandet om euron.

På samma sätt vill Kristdemokraterna tillsätta en förutsättningslös parlamentarisk utredning om ett svenskt Natomedlemskap där både fördelar och nackdelar kan belysas och redovisas öppet.

Jag tycker att fler borde vara beredda att ansluta sig till det förslaget!

Att tillsätta utredningar är alltid populärt bland politiker. Men det lär knappast imponera på väljarna.

Hägglund vill att Kristdemokraterna skall vara lagompartiet. Men det är knappast något valvinnande koncept.

Mycket kändes som om Hägglunds tal var återanvänt material från andra partier. Både förslaget om starkare försvar och en kulturkanon i skolan – eller ”klassikerlista” enligt Hägglund – är något Folkpartiet tidigare försökt profilera sig på.

Och redan Folkpartiets utspel om försvaret lät mer som ett försök att återanvända gamla Moderaternas avlagda profilfråga.

Den stora nyheten i talet var satsningen på barngruppernas storlek inom förskolan. Avgiftshöjningen skulle bli 100 kronor för första barnet, 67 kronor för andra och 33 för tredje.

Den kommun som möter varje ökad krona i avgift från föräldrarna med en krona får ytterligare två av staten.

Men problemet för Hägglund är den samma som för förslaget om vårdnadsbidraget. Bollen ligger hos kommunen. Om en kommun säger nej blir det ingen reform för föräldrarna och inga pengar från staten.

Kristdemokraterna är fortfarande ett parti på jakt efter en vinnande valfråga.

Partiet kommer sannolikt inte att åka ur riksdagen. Det skall mycket till för att ett riksdagsparti skall klappa ihop helt.

Kristdemokraterna har ännu tid på sig för att kunna profilera sig för att kunna klara fyraprocentspärren.

Men vill man bli ett relevant parti med ett bra valresultat i ryggen krävs mer än vad partiet hitintills presterat. Och Göran Hägglunds tal i Almedalen indikerar inte att man riktigt insett problemets omfattning.

Read Full Post »

« Newer Posts