Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2013

ETIK | Att banker inte står högt i kurs hos väljarna är ingen hemlighet. Och det finns mer än en anledning till detta.

Mikrofoner

Dan Munter, doktorand i affärsetik vid KTH:s filosofiavdelning, skriver t.ex. i Dagens Industri om bankernas interna etiska koder.

Dessa har många gånger mer formen av ”internhandbok och utåtriktat pr-dokument” än riktlinjer för sundare företgsklimat.

Bilden som många har av finansbranschen är en bransch med bristande etik, styrd av kortsiktighet och girighet. Etiska koder eller riktlinjer kan vara ett medel för att förbättra brister i företagskultur och minska antalet oetiska handlingar. Frågan är då om de fyra storbankernas koder kan tänkas ha sådana effekter.

Koderna vänder sig främst till de anställda och fokus ligger på instruktioner och påbud. Etiska skäl till varför en handling är påbjuden anges sällan. Centralt är i stället att banken inte ”betraktas” som oetisk. Etik verkar betraktas som ett medel för att generera förtroende hos allmänhet och beslutsfattare.

[…]

Då koderna till stor del består av dekret om påbjudna och otillåtna handlingar är det osannolikt att de kan bidra till en fördjupad förståelse för etikens olika dimensioner.

Dessutom, när etik blir en fråga om förtroende, kan det tolkas som att oetiska handlingar är tillåtna om hen kommer undan med dem, och förtroendet därmed inte skadas. Riktlinjernas förtjänst är om den typ av oetiska handlingar förhindras som annars skulle ha utförts på grund av informationsbrist.

Klokt. Munter glömmer dock bort att detta inte är unikt för banker.

Även inom många företag och offentliga verksamheter plockar man fram etiska policydokument som mest innehåller snömos.

Dokumenten kan man vifta med om det behövs krishanteras när negativa händelser briserar i media.

Ledningen kan sedan alltid hävda att man minsann gjort vad man kunnat. Beviset är själva dokumentet.

På så sätt blir det aldrig interkulturen det är fel på utan bara att någon enskild medarbetare gått över sina befogenheter och inte följt de ”interna regelverken”.

Read Full Post »

OpinionsundersökningKRIS | Regeringspartierna slår det ena historiskt negativa rekordet efter det andra.

Sedan Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991 har partiet aldrig hamnat under fyraprocentspärren tillsammans med Centerpartiet under samma månad i en Sifomätning.

Den traditionen bryts nu när båda hamnar på 3,6 %.

Och i United Minds opinionsundersökning – också för februari – uppmäter de fyra regeringspartierna sitt lägsta stöd sedan valet.

Tidigare i månaden såg vi att både YouGov och Demoskop hade likande dystra siffror för Alliansen.

Hos YouGov hamnade både Centerpartiet och Kristdemokraterna under riksdagsspärren.

I Demoskop är det däremot ”bara” Centerpartiet under riksdagsspärren med 3,4 % medan Kristdemokraterna tog sig över med sina 4,4 %.

Vad som borde oroa regeringen är att dåliga siffror för ett parti inte verkar kompenseras fullt ut av att väljarna istället väljer ett annat av Allianspartierna. Regeringspartierna tappar väljare på vägen när det går dåligt för ett av dem.

Read Full Post »

GOP | Senast lät The New York Times Magazine en bakelittelefon och ordet ”smartphone” symbolisera republikanernas problem. Här är fyra bilder till.

Photo illustrations Matt Dorfman. Photographs, from left Steve ColeGetty Images; Baran OzdemirGetty Images

Photo illustrations Matt Dorfman. Photographs, from left--Gabrielle Plucknette-The New York Times--Image Source-Getty Images

Bildillustrationer: Matt Dorfman. Foto (översta raden): Steve Cole/Getty Images och Baran Ozdemir/Getty Images. Foto (nedre raden): Gabrielle Plucknette/The New York Times och Image Source/Getty Images.

Read Full Post »

LEDARSKAP | President Abraham Lincolns syn på demokratiska val påverkades av hans ledarskapsstil. Men vad för typ av ledare var han?

Disunion, en blogg på The New York Times om USA under inbördeskriget, skriver professor Steven B. Smith:

To understand Lincoln’s leadership properly, one must understand it as a feature of constitutional government.

[…]

Constitutions are devices for controlling the uses of power. Governing in a constitutional manner meansFlygblad med republikanernas valsedel i USA inför valet 1860 (Kentucky Historical Society Collections) governing with respect to forms by which is meant certain formal procedures (rule of law, due process, trial by jury). In some respects constitutional government cares more about the forms than about the outcomes. What is important is that certain formal procedures be followed, and following these procedures confers legitimacy on the outcome.

The very term — constitutional leadership — involves a paradox. Leadership involves boldness, decisiveness and action, even a willingness to go it alone; constitutions work in the opposite direction, imposing forms and rules, checks on power and limits on executive initiative. How can one both lead and accept the limitations of constitutional restraint?

[…]

A […] case of Lincoln’s exercise of constitutional restraint concerned the principle of election. His rejection of the secessionist thesis was that it made the operation of free government impossible. If a minority could secede every time it disapproved of the outcome of the vote of the majority, the result would be a swift descent into anarchy. To be sure, the vote of the majority does not confer an absolute power to do what it wanted. But the principle of regular election, Lincoln believed, could provide a check on what popular majorities would be prepared to do. In any case, to give to the minority a permanent veto over the majority was the negation of self-government. “A majority, held in restraint by constitutional checks and limitations and always changing easily with deliberate changes of popular opinions and sentiments, is the only true sovereign of a free people,” Lincoln told his audience in the First Inaugural Address

[…]

To his infinite credit, Lincoln realized that free elections should not, even in principle, be sacrificed even if the cost might be the end of constitutional government. For constitutional leadership, the ends do not justify the means. Constitutional leadership is necessarily limited or bounded leadership. It is in this possibility of a leader operating within the limits of constitutional restraint that the hope of our republic rests.

Bild: Flygblad med republikanernas valsedel inför valet 1860 (Kentucky Historical Society Collections).

Read Full Post »

IMAGE | Republican Party är idag synonymt med världsfrånvändhet. Frågan är om man ens hinner återhämta sig till nästa presidentvalskampanj.  

The New York Times Magazine den 17 februari 2013

Det har blivit allt tydligare att Team Obama hade ett enormt teknologiskt försprång kring bl.a. sociala medier under valrörelsen. Och detta berodde inte bara på att Mitt Romney kom igång sent med sin valrörelse. 

Snarare handlade det om att partiet aldrig riktigt förstått betydelsen av att föjla med i den teknologiska utvecklingen.  

Barack Obama var dessutom inte sen att hjälpa till att sätta bilden av Mitt Romney som en person vars värderingar fastnat i 1950-talet.

Robert Draper, The New York Times Magazine, beskriver i en artikel två fokusgrupper som försökt utröna hur amerikanarna idag uppfattar republikanerna.

Den som genomförde fokusgrupperna var Kristen Soltis Anderson. Hon är vicepresident i Winston Group och är en av många yngre republikaner som har försökt få partiet att inse att man måste moderniseras om man vill kunna överleva.

One afternoon last month, I flew with Anderson to Columbus, Ohio, to watch her conduct two focus groups. The first consisted of 10 single, middle-class women in their 20s; the second, of 10 20-something men who were either jobless or employed but seeking better work. All of them voted for Obama but did not identify themselves as committed Democrats and were sufficiently ambivalent about the president’s performance that Anderson deemed them within reach of the Republicans. Each group sat around a large conference table with the pollster, while I viewed the proceedings from behind a panel of one-way glass.

The all-female focus group began with a sobering assessment of the Obama economy. All of the women spoke gloomily about the prospect of paying off student loans, about what they believed to be Social Security’s likely insolvency and about their children’s schooling. A few of them bitterly opined that the Democrats care little about the working class but lavish the poor with federal aid. “You get more off welfare than you would at a minimum-wage job,” observed one of them. Another added, “And if you have a kid, you’re set up for life!”

About an hour into the session, Anderson walked up to a whiteboard and took out a magic marker. “I’m going to write down a word, and you guys free-associate with whatever comes to mind,” she said. The first word she wrote was “Democrat.”

“Young people,” one woman called out.

“Liberal,” another said. Followed by: “Diverse.” “Bill Clinton.” “Change.” “Open-minded.” “Spending.” “Handouts.” “Green.” “More science-based.”

When Anderson then wrote “Republican,” the outburst was immediate and vehement: “Corporate greed.”“Old.”“Middle-aged white men.” “Rich.” “Religious.” “Conservative.” “Hypocritical.” “Military retirees.” “Narrow-minded.” “Rigid.” “Not progressive.” “Polarizing.” “Stuck in their ways.” “Farmers.”

Anderson concluded the group on a somewhat beseeching note. “Let’s talk about Republicans,” she said. “What if anything could they do to earn your vote?”

A self-identified anti-abortion, “very conservative” 27-year-old Obama voter named Gretchen replied: “Don’t be so right wing! You know, on abortion, they’re so out there. That all-or-nothing type of thing, that’s the way Romney came across. And you know, come up with ways to compromise.”

“What would be the sign to you that the Republican Party is moving in the right direction?” Anderson asked them.

“Maybe actually pass something?” suggested a 28-year-old schoolteacher named Courtney, who also identified herself as conservative.

The session with the young men was equally jarring. None of them expressed great enthusiasm for Obama. But their depiction of Republicans was even more lacerating than the women’s had been. “Racist,” “out of touch” and “hateful” made the list — “and put ‘1950s’ on there too!” one called out.

Showing a reverence for understatement, Anderson said: “A lot of those words you used to describe Republicans are negative. What could they say or do to make you feel more positive about the Republican Party?”

“Be more pro-science,” said a 22-year-old moderate named Jack. “Embrace technology and change.”

“Stick to your strong suit,” advised Nick, a 23-year-old African-American. “Clearly social issues aren’t your strong suit. Stop trying to fight the battle that’s already been fought and trying to bring back a movement. Get over it — you lost.”

Later that evening at a hotel bar, Anderson pored over her notes. She seemed morbidly entranced, like a homicide detective gazing into a pool of freshly spilled blood. In the previous few days, the pollster interviewed Latino voters in San Diego and young entrepreneurs in Orlando. The findings were virtually unanimous. No one could understand the G.O.P.’s hot-blooded opposition to gay marriage or its perceived affinity for invading foreign countries. Every group believed that the first place to cut spending was the defense budget. During the whiteboard drill, every focus group described Democrats as “open-minded” and Republicans as “rigid.”

“There is a brand,” the 28-year-old pollster concluded of her party with clinical finality. “And it’s that we’re not in the 21st century.”

Bild: Tidskriftsomslaget är The New York Times Magazine den 17 februari 2013.

Read Full Post »

HISTORIA | Regeringen fick stå där som den stora förloraren när LO och Svenskt Näringsliv spräckte förslaget om en jobbpakt för unga.  

Saltsjöbadet - Dagen den 10 november 1903

Men man kan knappast kritisera Fredrik Reinfeldt och Anders Borg för att ha försökt.

Man kan inte heller påstå att det skulle vara orealistiskt att anta att arbetsmarknadens partner skulle kunna komma överrens.

Om något verkade regeringen snarare i en lång historisk tradition där förhandlingar, kompromisser och samförstånd har gått före konflikter.

Per T. Ohlsson skriver i Sydsvenskan om den svenska modellen:

Breda och uthålliga överenskommelser, givande och tagande mellan olika intressen, begränsade sociala klyftor, ordning och reda på arbetsmarknaden, korruptionsfria myndigheter och en insikt om att resurser som skall fördelas först måste skapas lade grunden till en samhällsmodell som på ett förunderligt vis har förenat omfattande offentliga åtaganden med individuell frihet.

[…]

Maktutredningen identifierade 1990 en speciell svensk beslutsmetod baserad på överläggningar och konsultationer. Det utesluter inte hårda konflikter, men ett stråk av eftertänksamhet och besinning löper genom Sveriges utveckling. Motsättningarna har sällan tillåtits gå över styr.

Händelser och processer under mellankrigstiden hade avgörande betydelse. Den så kallade kohandeln mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet om krispolitiken 1933 följdes av Saltsjöbadsavtalet mellan SAF och LO 1938. Högern accepterade demokratin. Socialdemokraterna avstod från socialisering.

[…]

Även i tillspetsade situationer har en känsla för återhållsamhet och ordnade förhållanden gjort sig gällande. Detta, i kombination med en strävan efter bredast möjliga förankring, förklarar kanske mer än något annat varför Sverige i över 200 år har sluppit krig och våldsamma inre omvälvningar.

Man kan rent av gå tillbaka till 1809 och ett av de mest formativa – och farligaste – momenten i Sveriges historia och där finna spår av den svenska fixeringen vid att allt skall gå rätt och riktigt till.

Sverige låg i krig med nästan hela omgivningen, ekonomin var förödd och Finland förlorat. Ingen kunde vara säker på om Sverige skulle överleva som nation; det gick rykten om att landet skulle delas mellan Ryssland och Danmark. I det läget reste överstelöjtnant Georg Adlersparre upprorsfanan. I spetsen för västra arméns värmländska avdelning började han tåga mot Stockholm. Några dagar senare greps kung Gustav IV Adolf av revolterande officerare. Skyndsamt utformades sedan en ny regeringsform som skulle gälla som konstitutionellt ramverk i över 150 år.

Det var det närmaste Sverige har kommit en revolution. Och den var sannerligen svensk.

Ty på sin väg mot Stockholm följde Adlersparres styrkor till punkt och pricka 1791 års reglemente för marscher genom landet. De betalade, mot kvitto, för hästar och annat som rekvirerades. Allt bokfördes.

Gärna revolution, men först rejäl kvittens.

Sådant kunde – och kan – nog bara inträffa i Sverige.

Bild: Saltsjöbaden – ett tidningsurklipp från Dagen den 10 november 1903

Read Full Post »

STATE OF THE UNION | Det gäller att mjölka presidents tal till nationen på så mycket positivt som möjligt.

I videon ovan beskriver Vita husets nya Communications Director Jennifer Palmieri förberedelserna inför Barack Obamas tal. 

Men allt handlar inte bara om att sprida positiva budskap och ge information hur man kan ta del av upplevelsen.

Det handlar också om att se till att republikanernas officiella respons på talet uppfattas så negativt som möjligt av väljare och media. 

Alex Pappas, The Daily Caller, skriver:

“My name is Annette Capella. I’m a senior citizen living in St. John’s County, Florida.”

That’s how a Florida woman trotted out by the Democratic National Committee on Monday to criticize Republican Sen. Marco Rubio introduced herself during a DNC-sponsored call.

In press advisories promoting the call, the DNC referred to Capella solely as “a Medicare recipient from Florida.”

The purpose of the conference call was for DNC chairwoman Debbie Wasserman Schultz, Democratic Rep. Chris Van Hollen and Capella to slam Florida Sen. Marco Rubio before he gives the Republican response to the State of the Union this week.

[…]

But it turns out that the DNC was hiding pertinent information about Capella’s background: She is not just your average senior citizen in Florida. She is a former leader of the St. Johns Democratic Party and a state Democratic committeewoman.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »