Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2012

IDEOLOGI | Fredrik Reinfeldts förslag om en gemensam ”idéplattform” för Alliansen sköts ner illa kvickt av Göran Hägglund.

I en debattartikel i Dagens Nyheter lade Reinfeldt fram fyra konkreta förslag på hur han vill att Alliansen skall utvecklas framöver.

I ett öppet brev i dag till Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund lägger jag fram min syn på hur vi bör vidareutveckla alliansen fram till valet 2014. Jag föreslår bland annat:

• Gemensamma arbetsgrupper för att utveckla alliansens politik inför valet 2014 och mandatperioden 2014–2018.

• Ett gemensamt valmanifest som presenterar alliansens vallöften och ambitioner inför mandatperioden 2014–2018.

• En idéplattform med allianspartiernas gemensamma bärande värderingar, som diskuteras och antas vid ett idékonvent.

• En valkommitté med ansvar för alliansens gemensamma valkampanj.

På ytan kan det framstå som ganska harmlösa förslag. Partierna har ju trots allt bestämt sig för att gå fram som ett samlat regeringsalternativ inför nästa val.

Men förslagen innehåller sprängstoff.

Reinfeldts strategi går ut på att knyta Allianspartierna allt närmare varandra. Vilket naturligtvis skulle gynna Moderaterna mest av allt.

Alla fyra partierna har i realiteten redan surrat fast sig vid den gemensamma Alliansmasten. Och på Alliansskutan heter kaptenen Reinfeldt.

Inget parti vågar – eller vill – idag bryta upp ifrån Alliansen. Men vad som tidigare såg ut som ett givet framgångsrecept för alla fyra partierna är idag källan till mycket oro bland de mindre partierna.

Gemensamma arbetsgrupper och någon form av gemensam valcentral – eller War Room – blir nödvändigt om man skall kunna koordinera gemensamma utspel och framträdanden.

Men därefter blir det lite mer känsligt. Inte ens ett gemensamt valmanifest är idag helt oproblematiskt.

Småpartierna är tvingade att profilera sig om man vill bli mer än bara stödpartier till Moderaterna. Ökat inflytande kräver fler röster. Och fler röster får man bara om man lyckas bli ett tydligt alternativ.

Med ett gemensamt valmanifest riskerar småpartierna att inte tas på allvar av väljarna. Har man inte fått med sina förslag i det gemensamma valmanifestet finns det ingen anledning att tro att man kommer att lyckas så mycket bättre efter valet.

Och skulle partierna dessutom signera ett gemensamt idémanifest kommer deras handlingsutrymmet att inskränkas än mer. Och värst blir det för Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna är det parti vars partiprofil har blivit otydligare och otydligare för varje år som gått sedan Alliansen bildades.

Minsta gemensamma nämnare i ett sådant idéprogram skulle därför med nödvändighet bli ”liberalism” i alla des former.

Och vad Hägglund definitivt inte behöver är att i valrörelsen behöva stå och försvara ett liberalt idépolitiskt ”partiprogram” som tydligt visar hur långt ifrån det egna partiprogrammet man har kommit efter åtta års Allianspolitik.

Inte konstigt att Göran Hägglund så snabbt sköt ner förslaget.

Read Full Post »

STYRNING | Med tanke på den senaste tidens avslöjanden om vidlyftiga representationskonton på myndigheter och stiftelser borde Fredrik Reinfeldt vara mer på offensiven.

Men när Mats J. Larsson från Dagens Nyheter ställde tio frågor till honom var det tydligt att han inte anser det nödvändigt med något skärpta regelverk.

Istället verkar han vara mer intresserad av att signalera att allt är bra och att regeringen redan har gjort tillräckligt.

Varför ser det ut så här på svenska myndigheter?

– Om vi håller oss till de exempel som varit i Dagens Nyheter är det väl så att det finns exempel på när man inte följer riktlinjer, och då får man rätta till det. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att det är några enstaka fall.

Det hade varit betydligt smartare att bara säga att mycket redan är gjort men att det med tanke på senaste tidens avslöjanden finns anledning att se över regelverken en extra gång.

Därmed hade saken varit klar.

Vilken trovärdighet har regeringen när ni samtidigt talar om ordning och reda i statsfinanserna?

– Fast det har vi god grund för att säga att vi har, och till och med nu kan vi presentera satsningar som vi hoppas kunna ta fram under nästa års budget.

Behöver ni skärpa tillsynen över de statliga stiftelserna?

– Vi såg den där uppgiften att ni skrev så. Vi uppfattar nog att vi redan gjort den ändringen och att den gjordes, faktiskt, efter kritik från Riksrevisionen, redan för några år sedan. Tillsynen av stiftelser är nu utlagd på sju länsstyrelser och ingen är undantagen.

Varför har ni struntat i Riksrevisionens råd om bättre kontroll över statliga stiftelser?

– Jag tror att vi med de ändringar som gjordes har kommit fram till det som tidigare var kritiken om att vissa stiftelser var undantagna.

Skulle det nu komma fler avslöjanden kommer han att framstå som antingen okunnig eller – i värsta fall – som om han saknar intresse att styra verksamheten.

Read Full Post »

USA | Republikanska gräsrötter har fått en kick av att Mitt Romney valde Paul Ryan till sin vicepresidentkandidat.

Men även demokraterna ser Ryans som en gåva. De anser att Ryan förstärker deras huvudbudskap.

Ryan gör det nämligen möjligt för dem att definiera båda som avskärmade från vanliga amerikaners vardag.

Men det finns även andra skäl till varför det ser ljusare ut för Barack Obama idag. Mark Halperin, Time, har radat upp tio sådana skäl.

1) Som president har Obama lättare att kontrollera nyhetsflödet. Allt han gör blir i realiteten nyheter.

2) Obamakampanjens ”research shop” i högkvarter i Chicago kan sina saker. Troligtvis sitter man på information rörande Mitt Romney och Paul Ryan som man släpper när det kan göra som mest skada för Romney.

3) Romney planerar att offentligöra dokument om sin skattedeklaration för 2011. Detta kommer att generera än mer uppmärksamhet på skillnaden mellan hans förmögenhet – och eventuella märkliga investeringar – och genomsnittsamerikanens ekonomiska situation.

4) Visa delar av USA:s ekonomi börjar nu se lite positivare ut för Obama.

5) Om situationen i Europa och Iran inte försämras innan valet borde Obama kunna visa på fler plus än minus på administrationens utrikespolitiska konto.

6) Demokraternas nomineringskonvent ligger senare än Romneys. Detta borde kunna ge en mer bestående uppgång i opinionen. Med lite tur håller detta hela vägen fram till valet.

7) Och populära Michelle Obama förväntas hålla ett inspirerande tal på konventet.

8) Den 11 september borde ge presidenten goda möjligheter att påminna väljarna om att det var han som gav ordern som eliminerade Osama bin Laden.

9) Obamakampanjen har fortfarande ett försprång när det gäller intern koordinering och kommunikation.

10) Och eftersom man kunde dra igång sin valkampanj långt innan Romney – och är mer teknologiskt avancerade – har man också fått ett försprång när det gäller att identifiera potentiella väljare.

Read Full Post »

Med anledning av regeringens första ”Happiness Index” i Storbritannien:

The duty of government in a sane democracy is to protect our freedoms, which include the freedom to be unhappy, if we wish. Studies of general contentment are for totalitarian regimes and life coaches.

The Spectator, ledare den 28 juli 2012

Read Full Post »

POLITIK | Det är inte ofta politiska utspel överraskar. Jonas Sjöstedts förslag om att lägga ner Tillväxtverket är ett av dessa.

Vad som gör detta extra intressant är att det officiellt inte gör det för att rida på den folkliga upprördheten över den senaste tidens avslöjanden kring bl.a. Tillväxtverkets vidlyftiga interna representation.

Istället paketerar Vänsterpartiet det som en logisk konsekvens av att myndigheten inte fungerar som det är tänkt.

”Det är ett ineffektivt organ som inte lyckats göra det man ska”, säger Sjöstedt till SVT:s Nyheter.

Smart.

Sjöstedt framhäver att alla dessa statliga myndigheter och stiftelser som delar ut pengar till entreprenörskap och forskning ofta har ansvarsområden som korsar varandra. Vilket naturligtvis inte är speciellt effektivt.

Förslaget gör att partiet vinner förtroende p.g.a. sin seriositet. Samtidigt drar man naturligtvis indirekt nytta av den folkliga ilskan kring hur skattemedlen har används.

Smart igen.

Behovet av att lägga ner eller rationalisera bland alla myndigheter och verksamheter är annars något borgerliga partier gärna försöker skapa uppmärksamhet kring. Inte minst har Alliansen framfört det.

Förslaget om att lägga ner Tillväxtverket är därför något man förväntat sig skall komma från liberalt håll.

Anledningen att så inte skett beror antagligen på att alla de liberala partierna sitter i regeringen.

(Mats Odell (KD), ordförande i riksdagens näringsutskott, ville t.ex. bara att verket skulle ”granskas”.)

Annars har det bara varit Svenskt Näringsliv som talat klartext om Tillväxtverket.

Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, uttryckte det på följande sätt:

– Den allmänna uppfattningen är att den sortens åtgärder som Tillväxtverket sysslar med har marginell betydelse. Genomgående är resultaten väldigt nedslående när man tittar på forskningslitteraturen, man hittar inga eller väldigt små effekter.

Dagens Nyheter konstaterade att det redan förra året framförts kritik mot Tillväxtverket från Statskontoret om hur man hanterade sin ekonomi.

Att Vänsterpartiet plockar upp denna handske från Svensk Näringsliv är naturligtvis extra överraskande.

Det har varit en bra dag för Jonas Sjöstedt.

Read Full Post »

USA | Kommer de många negativa utspelen från Barack Obama och Mitt Romney entusiasmera fler väljare än man riskerar stöta bort?

Den negativa framtoningen är ett vågspel för båda kampanjerna.

Carol E. Lee, The Wall Street Journal, skriver:

For both sides, the harsh rhetoric may actually serve a useful purpose this year. The 2012 vote figures to be a close one in which energizing the base of each party is the top priority, because there are so few undecided voters up for grabs this year. Tough campaign talk tends to fire up a party’s core.

But for Mr. Obama, the tone could damage his political brand of optimism that had appeal across the political spectrum in 2008. For Mr. Romney, the negativity distracts from his message on the economy, which polls show as Mr. Obama’s biggest vulnerability.

Neither side shows any signs of curtailing the negativity. The Obama campaign is planning an onslaught of attacks based on the budget crafted by Wisconsin Rep. Paul Ryan, the Republican vice-presidential candidate. The Romney campaign is running tough ads that accuse Mr. Obama of letting welfare recipients off the hook on requirements that they seek work. Each side is bitterly protesting the other’s ads.

[…]

One effect of such early negativity is that both candidates figure to be battered by November, and voters could become fatigued earlier. And that could reduce even further the number of swing voters participating on election day—and increase even further the importance of turning out each party’s base.

[…]

The negative strategy for each campaign has become clearer in recent days.

The Obama campaign decided more than a year ago to define Mr. Romney early, on its terms, in an attempt to make the election at least in part a referendum on him and his business record rather than what most re-election campaigns tend to be, which is a referendum on the incumbent. The result has been a negative message designed to raise doubts about whether Mr. Romney is trustworthy and stump speeches where the president takes on his opponent by name.

Mr. Romney’s campaign is seeking to drive up negative views of Mr. Obama, who remains personally fairly popular even as ratings of his job performance have stagnated. The campaign, seeing a potential vulnerability for Mr. Obama on the issue, has recently launched ads criticizing Mr. Obama for not fulfilling his promise in 2008 to bring a more civil tone to politics. Mr. Romney repeatedly said Mr. Obama doesn’t understand America.

Och Washington Post skriver Amy Gardner bl.a. om hur valet av Paul Ryan till Romneys vicepresidentkandidat har påverkat Obamas valstrategi.

Over three days and a dozen stops across this battleground state this week, Obama offered a road map of how he will appeal to the moderate and independent voters who will help decide the 2012 election.

He talked about the usual subjects of taxes and preserving the government investments, such as education aid, that help the middle class. But he also cast himself as the one who better understands — and has actually lived — the plight of such voters.

[…]

Ryan’s entrance into the race Saturday has emboldened Obama to intensify the contrast. Ryan is the “ideological leader” of the House Republicans, the president said — the author of a GOP budget proposal that would make deep cuts in federal programs and grant $5 trillion in tax breaks, much of which would go to wealthy Americans.

“He is an articulate spokesman for Governor Romney’s vision,” Obama said of Ryan in Dubuque. “I just happen to fundamentally disagree with his vision. My opponent and his friends in Congress, they believe that if you just get rid of more regulations on big corporations and big banks, and then you give more tax breaks to the wealthiest Americans, that that will automatically lead to jobs and prosperity for ordinary families. And I’m not exaggerating here, that’s their basic economic plan.”

Read Full Post »

USA | Media har gett Barack Obamas och Mitt Romneys valkampanjer namn efter deras högkvarters geografiska placering i Chicago respektive Boston.

Och i Boston är man fortfarande på gott humör. Detta trots att presidenten har haft ledningen i opinionsundersökningar ända sedan Romney vann sitt partis nominering i april.

Nedanstående skrevs av The Economist redan innan Romney hade tillkännagivet sin vicepresidentkandidat Paul Ryan. Och sedan dess har humöret bland republikanska gräsrötter markant förbättrats.

[T]he Romney campaign remains defiant. It acknowledges that Mr Romney’s “favourability” ratings have been relatively low in recent weeks, under a steady bombardment of attack ads and negative press. That is worrying, since the candidate voters find more likeable usually wins. But the drop is both transient and immaterial, his staff argue; in the end, the race will hinge on the sorry state of the economy.

[…]

Moreover, the advantage that the Obama campaign has had on the airwaves will soon be reversed. Election laws require candidates to maintain separate fund-raising accounts for the primaries and the general election. Mr Romney’s general-election account is brimming, but it cannot be tapped until he is formally nominated at the convention. His primary account, however, is running low, thanks to his bruising battle for the nomination. Mr Obama was thus able to spend $38m on advertising in June, to Mr Romney’s $10m.

[…]

Mr Obama has far more paid staff than Mr Romney: 778 to 272 at the last official count. But the Romney campaign claims not to be intimidated by his much-feted “ground game”. The Obama campaign, it says, is wasting money on staff in reliably Republican states such as South Carolina and Nebraska.

[…]

Mr Romney’s backers note that the president’s campaign has stopped talking about winning any new states, such as Arizona or Georgia. It appears to have conceded Indiana, which Mr Obama won last time. Meanwhile, they point out, the polls are very close in states that the Democrats have won for decades, such as Michigan and Wisconsin.

[…]

The Romney campaign hopes to sap Mr Obama’s support among various groups who plumped for him last time—Hispanics, young people and women, in particular. All of them, it argues, have suffered disproportionately from the weakness of the economy.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »