Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2011

ANNA-KARIN HATT blir partiledare om Centerpartiet väljer utifrån kompetens.

Men skall man tro medias bevakaning har Annie Johansson redan tagit hem spelet. Att ha media som allierad är inte det sämsta och här har Johansson uppenbart ett försprång idag.

(Varför även Anders W. Jonsson har tagits fram som toppkandidat är det knappast någon utanför valberedningen som kan svara på. Om man är konspiratoriskt lagd skulle man nästan kunna tro att valberedningen har velat rigga valet för att garantera att nästa partiledaren blir ung och kvinna.)

En som verkar ha förstått Centerpartiets problem är statsvetaren Jenny Madestam. Enligt henne bedömning är risken stor att partiet bara blir ett bland många andra om man väljer Annie Johansson.

”Det kommer inte att ge något svar på varför man ska rösta på Centerpartiet i stället för Moderaterna.”

Hennes råd är att välja jordbruksminister Eskil Erlandsson även om hon tror att detta är ”helt orealistiskt”. (Dessutom har Erlandsson tackat nej till att kandidera.)

”Centerpartiet behöver hitta sin identitet. Jag tror att de borde gå ”back to the roots”, till värnandet av en levande landsbygd, decentralisering och fokus på det som finns utanför Stockholm, och småföretagande naturligtvis. Eskil Erlandsson är Centerpartist i hela sin person.”

Det är ett klokt råd. Att partiet inte drar samma slutsats visar vilka problem partiet har med sin självbild.

Malena Rosén Sundström – en annan statsvetare – gör ungefär samma bedömning. ”Om hon [Annie Johansson] blir partiledare tror jag att Centerpartiet kommer att ta positionen till höger om Moderaterna i alliansen.”

Anna-Karin Hatt är bara en yngre variant av Maud Olofsson. Med henne får partiet ett ansiktslyft snarare än en ny politisk inriktning enligt Rosén Sundström.

Med andra ord väljer partiet mellan ideologisk marginalisering eller att forsätta tävla med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet om bottenplatsen bland riksdagspartierna. Opinionsmässigt lär resultatet bli detsamma.

Det är bra märkligt att ett parti som själva ser sig som statsbärande och med ett stolt historiskt arv att förvalta inte har mer självbevarelsedrift än så.

Övrigt: Citatet av Malena Rosén Sundström är från Sydsvenskan (pappersupplagan den 22 juli 2011). Se även ”Back to the roots eller möta sotdöden” på Jenny Madestams blogg.

Read Full Post »

SKANDALEN kring Rupert Murdoch och nedläggningen av News of the World riskerar att få långvariga politiska konsekvenser.

Time Magazine

Premiärminister David Cameron och Tories har tappat cirka fem procent enligt en opinionsundersökning som publicerades den 20 juli. Det är knappast ointagliga siffror.

De politiska konsekvenserna av avlyssningsskandalen kommer kanske snarare att bli av en annan karaktär. The Economist skriver:

A more realistic dread for Mr Cameron than an outright breakdown of trust with his electorate is that the hacking furore will paralyse public life for an indefinite period. The prime minister had to cut short a trip to Africa to take charge at home. Parliament, due for its summer recess, was recalled for a day. Mr Cameron’s unveiling of his white paper on public-service reform on July 11th was ignored. In Sir Paul [Stephenson] and Mr [John] Yates, Britain has lost an acclaimed Met commissioner and its most senior counter-terror officer, just a year before the Olympic games turns London into an even bigger terrorist target than usual. The broad inquiry launched by Mr Cameron, led by Lord Justice Leveson and featuring former journalists and media regulators, could bog government down for months. Criminal trials of the main actors, such as Mr Coulson, could do the same.

[…]

Slickness, evasiveness and proximity to media elites have always been part of the Cameron brand—he spent seven years as a public-relations adviser, after all. That voters probably had lower ethical expectations of him to begin with could, perversely, help him now.

[…]

Mr Cameron has been mocked for his crisis management, but this misses the point. He generally thrives in a crisis; his Commons performance was not the only backs-to-the-wall triumph in his career. But his complacency—the dark side of his vast self-belief—makes him hopeless at avoiding crises in the first place. This year he has ditched bad or unpopular policies on health care and crime that were cooked up while he was paying scant attention last year. Similarly, he probably hired Mr Coulson not through any amoral calculation but because he did not think through the risks involved.

Tidskriftsomslagen ovan är från Time (”Tabloid Bites Man”, 25 juli 2011), Newsweek (”Rupert’s Red Menace” och ”How We Broke the Murdoch Scandal”, den 25 juli 2011), Bloomberg Businessweek (”Murdoch’s Mess”, 18 juli 2011) och The Economist (”Last of the Moguls”, 23 juli 2011).

Read Full Post »

ETT SÄTT FÖR Moderaterna att visa att partiet har förändrats har varit att distansera sig från Svenskt Näringsliv och utmåla organisationen som ett särintresse.

Om gänget kring Fredrik Reinfeldt och Anders Borg skulle lyckas desinficera varumärket Moderaterna var det viktigt att visa att man inte satt i knäet på lobbyorganisationen.

En konsekvens av partiets framgång har varit att Svenskt Näringsliv nu försöker kopiera strategin.

Anders Billing i Fokus skriver:

Att ha haft arbetsgivarna som högerspöke under dessa år har varit en enastående framgång för moderaterna. Partiets positionsförflyttning just i relation till Svenskt Näringsliv har varit en hörnsten i den politiska profil som vunnit två val och  som i dag är politisk samtidshistoria. En idé som är så bra att arbetsgivarna själva nu försöker kopiera den.

[…]

Vid Svenskt Näringslivs årsmöte häromveckan fanns inte, som tidigare år, några externa talare. Medier var inte heller välkomna. I stället hölls en workshop under ledning av Peter Settman där de närvarande medlemmarna i stället uppmanades att berätta sin historia, formulera problemen som de själva upplevde den. Till sin hjälp fick deltagarna var sin handbok, där historieberättandet utmålas som den  bästa pinionsbildningen. Ett av råden i boken är »Fastna inte i politikerfällan«.

»Vi är företagsamma människor och inte politiker – det ska märkas när vi pratar och har konkreta erfarenheter i ryggen.«

Nyckelordet i strategin är »företagsamma människor«. Till skillnad från »företagare«, som det hette förut. […] Det är en positionsförflyttning, värdig de nya moderaterna. Som, om det hela lyckas, innebär att Svenskt Näringsliv kan kasta av sig högerspökets lakan.

Försvinner då hela konflikten? Nej, till att börja med kommer säkerligen arbetsgivarna att fortsätta springa långt före med sina profilfrågor, även om retoriken tonas ned. Men den nya strategin löser inte det problem som är kärnan i slaget mellan arbetsgivarna och de nya moderaterna.

Det handlar om en osämja på närmast personlig nivå mellan flera personer i kärnan hos partiet och i toppen av Svenskt Näringsliv. I klartext: finansminister Anders Borg, ett antal personer runt honom, och Urban Bäckström och Stefan Fölster hos arbetsgivarna.

På finansdepartementet anser man, uppriktigt, att direktörerna på Storgatan är pompösa, grunda i analysen och programmatiska försvarare av den besuttna klassen. Kort sagt, ett särintresse.

[..]

Är problemet hetsiga bråkstakar rekryterar man filbunkslugna gentlemän med färska vänskapsrelationer till regeringstoppen. Om det lyckas är en annan fråga. Om något visar de senaste åren att alla delar av arbetsgivarorganisationen inte går helt i takt med varandra.

Read Full Post »

MITT ROMNEY har på kampanjsajten och i sin senaste tv-reklam kopierat Saatchi & Saatchis berömda ”Labour Isn’t Working”.

Tidigare såg det ut som om Romneys kampanj bara hade låtit sig inspireras av Tories valaffischer från 1979. Nu har man gått ett steg längre och kopierat både bild och text rakt av.

Read Full Post »

CENTERPARTIET har varit kloka nog att satsa på en öppen process med flera kandidater när man nu skall utse partiledare.

Kandidaterna– Anna-Karin Hatt, Annie Johansson och Anders W. Jonsson – förväntas nu själva driva sin sak. Kandidaterna kommer nu sannolikt att bilda (om man inte redan gjort det) egna kampanjstaber. ”Nationellt kommer en särskild kandidatsajt att tas fram och öppna gemensamma utfrågningar av huvudkandidaterna kommer att genomföras.”

Ett frågetecken är varför partiets valberedning överhuvudtaget måste lämna sitt förslag på vem som stämman bör utse till partiledare. Hela processen är nämligen bara ett led i att ”förbättra valberedningens underlag”, enligt Stefan Tornberg som är ordförande i valberedningen.

Detta ökar naturligtvis chanserna för den kandidat som har bäst förankringar i valberedningen. Kanske dags att ändra på stadgarna?

I vilket fall som helst är detta ändå bra mycket bättre och modernare än de hemlighetsfula och antikvariska processer som präglar andra partiers sätt att utse sina ledare.

Vi såg t.ex. hur Socialdemokraterna – Sveriges största parti – misslyckades med att ens engagera sina egna medlemmar inför valet av Håkan Juholt. Speciellt anmärkningsvärt med tanke på att partiet ser sig själva som ett folkrörelseparti.

Read Full Post »

ALLA POLITIKER har någon gimmick som kommunicerar handlingskraft. Man vill också visa upp ett ”normalt” liv bortom politiken. Sarah Palin har sin bakgrund i Alaska. Newt Gingrich vill vara den intellektuelle. Jon Huntsman har sitt intresse för motorcross. För Tim Pawlenty är det ishockey.

Pawlenty använder bilder från USA:s överraskande seger över Sovjetunionen – ”The Miracle on Ice – vid Olympiaden 1980. Signalen är att även en underdog kan vinna.

Tidigare var Pawlenty en av huvudfavoriterna bland de republikanska presidentkandidaterna. Nu visar opinionsundersökningar att han halkat långt efter de andra.

Hans kampanjstab försöker nu sänka förväntningarna så mycket som möjligt för att ett dåligt resultat i Iowa skall kunna utmålas som en form av framgång.

Read Full Post »

CARL B. HAMILTON (FP) har föreslaget att Systembolaget skall kunna erbjuda hemkörning.

När Socialdemokraterna i Stockholm inför valet lanserade idéer om butlertjänster i tunnelbana och könsneutrala toaletter visste alla att partiet hade problem.

I jakten på att vara det liberalaste av alla liberala partier tror säkert Folkpartiet att man här hittat en fråga – ökad tillgänglighet för konsumenten – som kan bidra till att lyfta partiets opinionssiffror.

Men Hamilton försöker också vara allt för alla genom att hävda hur bra det är att förslaget samtidigt garanterar att Systembolaget –  än mer än idag – kan fortsätta snedvrida marknaden och konkurrera ut än fler privata vinfirmor.

”Det är ett sätt att upprätthålla det monopol för försäljning i Sverige som vi har haft, och som vi har haft, och som vi bör fortsätta ha.”

Att vara liberal är tydligen fortfarande att vara kluven.

Som sin egen spin doctor är Hamilton säkert nöjd med sitt sätt att argumentera. Frågan är bara om förslaget gör något överhuvudtaget för att förtydliga för väljarna vanför man skall välja Folkpartiet.

Read Full Post »

ÄVEN I SIN andra kampanjvideo för tv fortsätter Michele Bachmann att betona skuldsanering. “I will not vote to increase the debt ceiling. It goes completely contrary to common sense and how I grew up in Iowa.”

“We can’t keep spending money that we don’t have”, betonade Bachmann i sin första tv-reklam.

Read Full Post »

GABRIEL WIKSTRÖM (S) har studerat SSU:s valanalyser från 1998 och framåt.

Han har kommit fram till att ”tre områden återkommer i samtliga analyser: vikten av att äga problemformuleringsprivilegiet, socialdemokratin som folkrörelse samt behovet av att ha representativa företrädare.”

Traditionellt sett har S vunnit val när partiets problembeskrivningar och lösningar delats av väljarkåren. När partiet misslyckats med detta har man istället förlorat val.

[…]

Fram till mitten av 1990-talet bestod socialdemokratin av en tät väv av organisationer och en mycket stor medlemskår. Det innebar att samhällsproblem bland viktiga väljargrupper snabbt uppfattades […]

De senaste femton åren har denna organisationsväv glesnat samtidigt som medlemmarna har blivit färre och mindre representativa för partiets väljargrupper. Detta har i sin tur lett till att viktiga väljarströmningar inte uppfattas lika snabbt som tidigare och att partiet därmed står med en föråldrad och snedvriden verklighetsbild. S går med andra ord inte längre i takt med de grupper partiet säger sig vilja företräda.

[…]

Dessa aspekter fanns även med i vinterns eftervalsdebatt och i den av partiet tillsatta kriskommissionens rapport. Vi har med andra ord en god uppfattning om vad som är socialdemokratins problem.

Men lösningen är inte lika enkel som Gabriel Wikström får det att låta som.  

1. Bara för att man har identifierat sjukdomen betyder inte att man funnit botemedlet.

Att konstatera att man inte längre har ”problemformuleringsprivilegiet” säger inget om vilken politik som skall lyftas fram för att partiet skall kunna återerövra det.

2. Och om problemet är bristande förankring bland organisationer och folkrörelser så behöver inte lösningen nödvändigtvis vara att återskapa dessa band. Idag har nämligen i princip alla folkrörelser samma problem med bristande förankring i samhället p.g.a. dalande medlemssiffror.

Dessutom är Socialdemokraterna fortfarande ett parti med så pass många medlemmar, politiker och politiska tjänstemän och kontakter med en lång rad fackföreningar, folkrörelser och organisationer att detta knappast kan vara problemet.

Att ”lyssna till rörelsen” löser därför inte nödvändigtvis Socialdemokraternas problem.

3. ”Vid en granskning framgår det tydligt att partiet har ett underskott av såväl yngre som äldre, kvinnor och företrädare med utomnordisk bakgrund”, konstaterar Wikström.

Eftersom Socialdemokraterna tycker att kvoteringar är OK borde man enkelt kunna lösa detta problem.

Men alla partiers ”dirty little secret” är att dessa grupper inte är de enklaste att hitta i tillräcklig stor omfattning när det verkligen gäller.

(Och att hämta dessa personer direkt från t.ex. SSU och Kvinnoförbundet skulle knappast rätta till problemet med en ”snedvriden verklighetsbild” som partiet lider av enligt Wikström.)

Dessutom kan en ständig kvotering av olika minoritetsgrupper riskera att urholka den interna demokratin i partiet. Var går gränsen för vad som skall anses vara en kvoteringsbar underrepresenterad grupp?

Har partiet t.ex. tillräckligt många personer med handikapp på ledande poster? Eller personer från landsbygd och glesbygd? Tillräckligt med småföretagare? Listan kan göras oändlig.

Kanske Socialdemokraternas problem snarare är att man inte har gjort hemlexan och tagit reda på vilket samhälle man verkligen vill bygga. Partiet har helt enkelt kört slut på politiska idéer.

Socialdemokraterna under t.ex. Hjalmar Branting och Per-Albin Hansson formullerade politiken först för att sedan bilda ”allianser” med väljare och organisationer.

Det räcker att studera partiets senaste valrörelser för att man skall inse att partiet har tappat gnistan. Uttråkade partiarbetare som rutinmässigt delar ut sina broschyrer är ett säkert tecken på att något är fel på både visionerna och politiken.

Read Full Post »

EN FÖR Socialdemokraterna negativ story hålls i liv p.g.a. partiets taffliga hantering.

Under politikerveckan i Almedalen lanserade Moderaterna ”Juholts sedelpress”. Moderaterna vill ”uppmärksamma väljarna på att Socialdemokraterna ställer ut löften de inte kan hålla”. 


En sajt som inte fick speciellt mycket uppmärksamhet när den lanserades kommer nu garanterat att få kontinuerlig uppmärksamhet när partisekreterare Carin Jämtin (S) har avslöjat att man är störda över lanseringen.

Jämtins okontrollerade ilska i en debattartikel får alla att misstänka att ”Juholts sedelpress” avslöjar något som Socialdemokraterna vill dölja.

Istället för att bita ihop och gå på motoffensiv har Jämtin lyckats skapa intresse för Moderaternas sajt.

Socialdemokraterna borde ha gjort som Labour i Storbritannien – ett annat oppositionsparti – som lanserat en kalender”David Cameron’s year of confusion, chaos and incompetence”.

Man får en känsla av att Jämtin och Socialdemokraterna bara är avundsjuka att Moderaterna var först.

Moderaterna har nämligen gjort det som brukar vara oppositionspartiernas privilegium, d.v.s definiera motståndarna och hålla dem ansvariga för sin politik.

Att som Jämtin kalla detta för ”dirty” och utmåla det som exempel på ”negativ kampanj” är bara tramsigt. 

Moderaterna – Socialdemokraterna: 1 – 0.

Read Full Post »

Older Posts »