Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2010

OMSTART: Kommunalrådet Ebba Busch (KD) är en av de politiker som har varit tydligast med sin kritik av Göran Hägglund efter tillbakagången i valet.

Detta kan man förstå när man ser nedanstående affisch från Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU). Och det är just en Ebba Busch som partiet nu behöver. Mer jäklar anamma och mindre velande.

Affischen med tydliga referenser till den berömda amerikanska affischen ”Rosie the Riveter”. KDU har uppdaterat originalet med en slogan om nej till kvotering.

One of the most famous American posters from the war, it shows the iconic ”Rosie the Riveter” as an encouragement to the millions of American women who were needed to fill the traditionally male jobs now becoming vacant with the men at war.

The two world wars, especially the second, were important in showing the feasibility of women holding traditionally male jobs. While after both wars, the women employed during the war were ”sent back to the kitchen”, in the long term, their crucial contribution to wartime production helped open up a vast amount of new career opportunities.

Att KDU:arna tar en feministiskt ikon som ”Rosie” och använder det mot kvotering måste värma alla gamla kampanjmakares hjärtan.

Read Full Post »

Pat Oliphant 18 november 2010.

Read Full Post »

LAGEN: WikiLeaks grundare Julian Assange är internationellt efterlyst för våldtäckt och sexuellt ofredande. Det är uppenbart att Assange nu håller sig borta från Sverige p.g.a. anklagelserna.

Men hans advokat Björn Hurtig låter mer som en spin doctor när han uttalar sig. ”Han nekar till alla misstankar, men Assange är en upptagen person. Han kan inte gömma sig någonstans i världen”.

Verkligen? Är det något Assange har blivit känd för så är det just förmågan att hålla sig undan. Och det var något han odlade långt innan sexanklagelserna.

Hela verksamheten med WikiLeaks – att läcka hemligstämplat material – gjorde det nödvändigt för honom att ständigt byta adress. Assange bygge t.o.m. upp en stor del av sin image kring just detta.

Att han nu föredra Storbritannien framför Sverige har mer att göra med att landet inte ingår i Schengen-avtalet. Det är juridiskt komplicerat att överföra en person från ett icke-Schengen land till ett som tillhör.  Och – surprise, surprise!– Sverige ingår i just Schengen.

Read Full Post »

JOURNALISTIK: Vilken är den mest minnesvärda rubriken? När Rosemarie Holmström frågade ett femtiotal icke-journalister blev svaret ”Olof Palme skjuten”.

Holmströms bok – eller snarare häfte – Där satt den! En bok om att göra rubriker är både rolig och nyttig. På sina sextio sidor får man många underhållande exempel från förr och nu.

Här är en rubrik från 1634. ”Huru påven i Rom hafer resinerat sin stol och vill öfergifa sitt påvedöme och taga sig en hustru”. Den publicerades i Aviso ifrå någre främmande orter.

Häftet kan beställas från FOJO: Institutet för fortbildning av journalister för 120 kronor. Väl värd investering.

Read Full Post »

INTRIGER: Lars Ohly (V) är den partiledare som haft mest åsikter om partiledarstriderna inom Socialdemokraterna. Tydligen driver Ohly en påverkanskampanj mot Socialdemokraterna.

När han nu tror sig veta att Mona Sahlin fick gå därför att hon är kvinna tyder detta på okunnighet. Men det tyder också på en vilja att få lägga sig i Socialdemokraternas inre arbete. 

Hans påpekande om att Sahlin hade fiender inom Socialdemokraterna är lite av en självklarhet eftersom hon trots allt tvingades bort.

Frågan är bara varför han anser sig behöva tala om detta i media. Inte ens Allianspartierna har ansett sig behöva strö salt i såren.

Kanske är det lite av hämnd för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet utan några större saknad skrotade det organiserade rödgröna samarbetet?

Ohly vill säkert också påverka utvecklingen inom Socialdemokraterna i en riktning som skulle vara gynnsam för Vänsterpartiet.

Men detta kan slå tillbaka på Ohly och Vänsterpartiet. Detta skulle snarare kunna irritera och därmed gynnar de krafter inom Socialdemokraterna som inte har tyckt om samarbetet med Vänsterpartiet.

Read Full Post »

KRIS: Mona Sahlins krishantering misslyckades. Att Sahlin avgår är logiskt p.g.a. valmisslyckandet men också för den otydliga politiken under hennes ledarskap.

Lägger man sedan till den ryggsäck av personliga skandaler som Sahlin tog med sig till partiledarskapet är det inte konstigt att partiet nu tar chansen till en omstart.

Problemet är att det inte finns alltför många med kapacitet att leda partiet. Två av de säkraste korten – Sven-Erik Österberg och Thomas Östros – tillhör Sahlins innersta krets och kan få det svårt att bygga upp ett förtroende.

Nu väntar åtminstone ett år av förvirring och kampanjer bland personer som önskar positionera sig själva eller sina favoriter inför det stundade partiledarvalet.

Sahlins misslyckande illustrerades tydligast av en undersökning som LO genomförde bland 2000 av sina medlemmar.

Sex av tio LO-medlemmar visste inte vilken politik Socialdemokraterna gick till val på. Medan fler av de tillfrågade förstod vad Moderaterna gick till val på.

Och enligt Socialdemokraterna var det endast 22 procent av dem som har ett jobb som lade sin röst på partiet. 32 procent i den gruppen valde Moderaterna.

Eller som Mona Sahlin själv uttryckte det: ”Vi är arbetarrörelsen som ratades av dem som har ett jobb”.

Read Full Post »

UNDERSÖKNING: Återigen har opinionsundersökningarna blivit intressanta (om än inte överraskande).

Om man skall våga sig på en sammanfattning av SKOP:s och Sifos väljarbarometrar så är det att de partier som gick bra i valet fortsätter att göra bra ifrån sig. Och de som gjorde dåligt ifrån sig fortsätter att ha problem. 

Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna går bra.  

Folkpartiet håller ställningarna medan Centerpartiet och Kristdemokraterna går dåligt. 

Kristdemokraterna klarar inte ens fyraprocentspärren i SKOP:s väljarundersökning. 

Intressantast är Socialdemokraterna som håller jämna steg med Moderaterna i SKOP:s undersökning men halkar ner till 28,5 i Sifos undersökning. 

Även Vänsterpartiet har ett varierat resultat. 

SKOP:s opinionsundersökning: 

Moderaterna 32,5 (30,1), Folkpartiet 7,0 (7,1), Centerpartiet 5,0 (6,6) och Kristdemokraterna 2,8 (5,6). 

Socialdemokraterna 31,3 (30,7), Miljöpartiet 9,1 (7,3) och Vänsterpartiet 4,3 (5,6). 

Sverigedemokraterna 6,2 (5,7). 

Sifos opinionsundersökning:

Moderaterna 31,8 (30,1), Folkpartiet 7,8 (7,1), Centerpartiet 5,1 (6,6) och Kristdemokraterna 4,1 (5,6). 

Socialdemokraterna 28,5 (30,7), Miljöpartiet 8,5 (7,3) och Vänsterpartiet 5,8 (5,6). 

Sverigedemokraterna 6,9 (5,7). 

SKOP frågade 1000 personer mellan den 17 oktober och 8 november om deras partisympatier. Resultatet i riksdagsvalet inom parentes. Siffrorna i procent. 

Sifo frågade 1000 personer i november om deras partisympatier. Resultatet i procent med resultatet i riksdagsvalet inom parentes.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »