Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

EURIKSDAGEN: Idag har det varit riksdagsdebatt om Europavalet. Och visst stod viktiga sakfrågor på agendan.

Mona Sahlin (S) kommer att underminera de sunda statsfinanser som regeringen har byggt upp om man får tro statsminister Fredrik Reinfeldt (M). Och precis som tidigare kontrade Sahlin med att regeringen var för passiv när det gällde att stödja de arbetslösa och skapa förutsättningar för fler jobb.

Fritt vårdval var en fråga som uppenbart kommer att bli en av EU-valets stora frågor. Näringsminister Maud Olofsson (C) var en av dem som pläderade för reformen i debatten.

Christofer Fjellner (M) – ledamot i Europaparlamenten – anser att fritt vårdval är den enskilt viktigaste frågan i valrörelsen.

Men även om valrörelsen inte saknar intressanta skillnader är frågan om inte den vanliga väljaren har svårt att uppfatta några riktigt konkreta skillnader mellan partierna.

De frågor som partierna lyfter fram är de frågor som partierna även diskuterar inom inrikespolitiken. Det är svårt att uppfatta vad som är konkret ”Europa” i kontrast till det rent inrikespolitiska.

Erik Magnusson – krönikör på Sydsvenskantycker sig ha märkt att partierna strävar efter att lägga sig väldigt nära varandra i sakfrågorna. 

Ju närmare EU-valet vi kommer, desto mer tycks skillnaderna mellan partierna suddas ut.

Magnusson tar som exempel moderaternas valmanifest. Punkt efter punkt i manifestet verkar vara konstruerade mer för att neutralisera politiska motståndare snarare än markera skillnader.

Precis som Socialdemokraterna sätter Moderaterna nu jobben först. I likhet med andra partier tar M ställning för frihet på nätet. På samma sätt som andra vill M verka för ett mer jämställt EU.

På så sätt vill moderaterna – enligt Magnusson – i de olika punkterna bl.a. lugna S-väljare ”som tvivlar på De nya moderaterna är ett arbetarparti”, lugna ”LO-medlemmar som anklagar M för att slå sönder kollektivavtalen”, lugna ”väljare som annars kan rösta på MP och miljöjournalisten Isabella Lövin”, lugna ”unga väljare som överväger att proteströsta på Piratpartiet”, lugna ”de borgerliga män som funderar att ge sin röst till Junilistan”, lugna ”borgerliga kvinnor som överväger att rösta på Fi och Gudrun Schyman” och lugna moderata väljare att Turkiet inte kommer att bli EU-medlem nästa mandatperiod för att på så sätt hindra att man väljer Sverigedemokraterna.

En sådan strategi – att både lugna och locka osäkra väljare – är knappast ovanlig eller speciellt upprörande. Strategin kommer kanske dessutom att visa sig vara framgångsrik för Moderaterna.

Vad strategin däremot inte kommer att åstadkomma är att göra valet mer intressant för den genomsnittliga väljaren.

Och det är bara att gratulera partier som just Piratpartiet, Junilistan, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ som därmed ges möjlighet att skapa nerv och intresse kring sin politik när de etablerade partierna bara får väljarna att somna.

Read Full Post »

Siv Holma (V)BESPARINGAR: Eva Hamilton som är vd för SVT har meddelat att Public service-kanalerna måste göra fler besparingar än de reda gjorda 250 miljonerna.

Vänsterpartiet föreslår nu att man tar de 569 miljoner kronor som finns på rundradiokontot och skall öronmärkas för kultur i radio och tv.

Siv Holma (V), ordförande i riksdagens kulturutskott, säger;

Det är alltså inte fråga om ytterligare statsbidrag utan om att använda pengar som redan är avsedda för medieproduktion i samhällets tjänst, men riktade pengar mot just kultur i radio och tv. På så sätt slår vi två tre flugor i en smäll: fler kulturjobb, mer kultur i radio och tv och mer pengar över till övrig Public Service-verksamhet.

Ett inte så dumt förslag. Frågan om är bara om det kommer att räcka med tanke på de problem som Public service idag brottas med.

Men Vänsterpartiet – som är anhängare till Public service tanken – har med sitt förslag åtminstone visat att man både kan tänka till (tillsammans med övriga i kulturutskottet få man anta) och att man är beredd att ta ansvar.

Det vanliga brukar annars vara att partiet bara reagerar som Pavlovs hund och instinktivt lovar pengar som man inte har eller vet hur man skall finansiera.

Read Full Post »

BNP Activists' & Organisers' HandbookLONDON: En manual från British National Party – ett parti på yttersta höger kanten – har avslöjat att man planerar att smutskasta Labour och Tory inför Europavalet i juni.

Redan 2006 avslöjade en reporter från The Guardian att det finns en Activists’ & Organisers’ Handbook som BNP har tagit fram för att kunna vägleda sina aktivister.

Och en manual används fortfarande inför årets val. Och enligt News of the World har partiet och dess partiledare Nick Griffin tagit fram planer för att smutskasta politiska motståndare;

And it has advised members how to make sure plots to stir up violence stay secret in an attempt to con voters into thinking they are respectable (…) The guide’s advice on using the internet suggests setting up blogs that do not appear to be BNP sites to help them collect information for smear campaigns.

Manualen tar bland annat upp hur man använder Internet för att sprida negativ information om motståndare. Man rekommenderar även aktivister att aldrig förespråka våld i e-postmeddelanden (eftersom dessa kan läckas vidare).

BNP rekommenderar t.o.m. aktivister och medlemmar att bära huvudbonader om man är skinhead och är ute och kampanjar.

Ett annat råd är att man alltid skall kalla sitt parti för British National Party snarare än bara BNP eftersom man då låter ”mutch more reasonable and comfortable”.

News of the World skriver vidare;

The BNP has revealed it is collecting masses of data on its opponents’ sexual orientation ready for character assassination campaigns if they criticise the party.

Its official declaration on the Data Protection Register shows information about ”relatives, guardians and associates” on any critics is also being gathered.

Read Full Post »

Christian EngströmEU-VALET: I en intervju förklarar Piratpartiets toppkandidat till EU parlamentet – Christian Engström – att man kommer att rösta Ja till legalisering av narkotika och prostitution om dessa frågor kommer upp på agendan i Bryssel.

Detta är en nyhet med tanke på att partiet tidigare har sagt att man skall koncentrera sig på frågor kring skyddet av ”den personliga integriteten” och att ”kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället”.

I deras principer står vidare att man ”för att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat. Vi förenar oss kring värnet om rätten till ett privatliv och kritiken av upphovsrätt och patent”.

Av detta får man dra slutsatsen att Piratpartiet anser att ”rätten till ett privatliv” även måste inkludera rätten få knarka ihjäl sig och prostituera sig.

Eller så innebär Engströms erkännande att man har insett att det är svårt att avhålla sig från att ha åsikter om man skall sitta och vara folkvald i ett parlament.

Detta är det klassiska problemet för alla enfrågepartier.

Om man inte skaffar sig ett heltäckande partiprogram måste man antingen förlita sig på andra partiers åsikter – eller partigrupper som i Europaparlamentet – alternativt riskera att inte tas på allvar när ens egna hjärtefrågor för tillfälligt inte befinner sig på på agendan.

Hur man än vänder sig framstår man som föga professionella.

Read Full Post »

Wanja Lundby-WedinAMF-SKANDALEN: LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin har meddelat att hon nu lämnar sina samtliga styrelseuppdrag i bolag som LO och Svenskt Näringsliv äger tillsammans.

Sent omsider har LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin tydligen insett att styrelseuppdragen i bl.a. AMF Pension är en belastning både för henne, facket och för Socialdemokraterna.

Frågan är varför det tog så lång tid för henne att inse detta.

Troligtvis har det tagit så här lång tid därför att Lundby-Wedin inte ville att det skall se ut som om hon drevs bort p.g.a. drevet som uppstod när skandalen briserade i media. Nu har det gått ett tag sedan det var som mest intensivt i media.

Men att det inte skedde tidigare beror säkerligen också på att Lundby-Wedin inte heller ville att det skulle se ut som om hon själv hade någon skuld till AMF-skandalen.

Att ha lämnat tidigare skulle ha skickat signalen att hon såg sig själv som skyldig oavsett innehållet i hennes officiella förklaringar.

Lundby-Wedin hoppas nu säkert att hon kan slinka undan utan alltför mycket medieuppmärksamhet. ”Old news” får alltid små rubriker och notiser. Och uppmärksamheten blir därmed också ”hanterbar”.

Men man skall heller inte utesluta att Lundby-Wedin har insett att stämningarna inom både LO och socialdemokratin är så pass negativ till hennes agerande att det behövs ytterligare en ”fredsgåva” till både medlemmar och väljare.

Wanja Lundby-Wedin har ägnat mycket tid till att resa runt och träffa sina medlemmar sedan skandalen briserade. Det är uppenbart att irritationen mot henne består.

Dessutom riskerar hennes hantering av AMF-skandalen att passivisera de fackligt anslutna när de som mest behöver aktiveras p.g.a. krisen inom fackföreningsrörelsen, Mona Sahlins dåliga opinionssiffror och kommande EU-val.

Ett dåligt EU-val för Socialdemokraterna riskerar hämma partiets möjligheter att mobilisera inför valet 2010.  

LO:s PR katastrof har gjort det nödvändigt för Lundby-Wedin att nu kommunicera att hon har förstått medlemmarnas signaler och att partiets behov kräver uppoffringar. 

Frågan är om det hela inte är för lite och för sent.

Read Full Post »

Marita UlvskogVALRÖRELSE: Fackets AMF-skandal fortsätter att spöka för Socialdemokraterna. I en valanalys gjord av Expressen finns det påtaglig oro i leden för att valet redan är förlorat.

Partiet har lagt ner mycket tid och kraft på att modernisera sin kampanjteknik. Och precis som alla andra partier försöker man upprepa konceptet som förde Barack Obama till Vita huset.

På partiets hemsida finns möjlighet för väljarna att skapa egna aktiviteter och anmäla sig till befintliga evenemang. Problemet är att man ännu inte har lyckats generera speciellt mycket engagemang.

Expressen;

Men än är det långt till den politiska yran i USA. Den som går in på event-sidan och summerar antalet anmälda deltagare till olika arrangemang kommer ibland att låta som Fröken Ur vid midnatt: Noll, noll och noll.

Och enligt en socialdemokrat beror det hela mycket på AMF-skandalen;

Det är alltid Socialdemokraternas plan att mobilisera facket, men det är aldrig Socialdemokraternas plan att det ska dyka upp en AMF-skandal.

Expressen gör bedömningen att partistrategerna nu har ett omöjligt budskap att kommunicera till väljarna;

Risken för en stjärnsmäll 7 juni gör att arbetarrörelsen nu måste tala med kluven tunga: Å ena sidan säga att det är jätteviktigt att rösta. Å andra sidan säga att EU-valet inte betyder någonting.

Att detta inte kommer att fungera är självklart. De stora partierna tjänar på högt valdeltagande och de små tjänar på lågt valdeltagande. Socialdemokraterna har alltid varit beroende av en hög mobiliseringsgrad för att kunna få väljargrupper som traditionellt är svåra att motivera att gå till vallokalen.

Dessutom uppfattas alltid valresultatet från Europavalen som en värdemätare inför riksdagsvalen.

Ett tredje problem som Mona Sahlin och partiets toppkandidat Marita Ulvskog har – och som man i och för sig har gemensamt med de övriga riksdagspartier – är att man saknar en Europapolitik som kan engagera.

De etablerade partierna verkar mest ha stöpt om sina vanliga program så att dessa även skall kunna passa in i EU-valrörelsen. Det handlar om klimat, sjukvård och ekonomi. Byt ut politikernas tal om ”Sverige” mot ”Europa” så har man ganska förutsägbara utspel från kandidaterna.

Enligt Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten, har partiet redan gett upp;

Tyvärr, ska man lyckas i det här valet måste man ha en kändisfaktor. Hade de satt Stig Malm på listan så skulle han kunnat ha dragit med sig fler. Men utsikterna ser ganska dystra ut. Innerst inne tror jag de flesta i Socialdemokraternas ledning räknar det här som ett förlorat val.

Read Full Post »

Gudrun SchymanEU-VALET: Vet Gudrun Schyman något som ingen annan vet?

Av småpartierna är det än så länge bara Sverigedemokraterna och Piratpartiet som då och då lyckats skapa avtryck i alla de opinionsundersökningar som nu publiceras mer eller mindre dagligen. 

De andra partierna utanför riksdagen – Junilistan, Feministiskt initiativ och Libertas – ligger annars ständigt inbäddade i undersökningarnas kolumn för ”Övriga”.

Men kanske har Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ skapat en strategi som gör att hon – under radaren för medias EU-vals bevakning – kan bedriva en framgångsrik EU-kampanj.

Har man inte mycket pengar gäller det att istället utnyttja kostnadseffektiva alternativ.

Schyman har en egen hemsida och egen kampanjhemsida – skickaschymantillbryssel.nu – där det finns en shop där anhängare kan köpa profilprodukter (t.ex. fyra disktrasor för 125 kronor) och trycka ut flygblad, affischer och information.

Schyman är också krönikör på tidningen Ment.se.

En av de få kostnader som kampanjen har dragit på sig är att man har tryckt upp ”FI-tjugor” som man kan köpa för riktiga pengar. Mycket annat görs tydligen ideellt.

Gudrun Schyman;

Det är egentligen den enda kostnaden vi har. Kampanjen kör vi med en nollbudget.

Och när Schyman inte turnerar så twittrar hon på twitter.com/gudschy och träffar ”vänner” via Facebook.

Det är uppenbart att allt är kopierat från Barack Obamas valkampanj. Och det är också ganska uppenbart att det inte handlar speciellt mycket om Feministiskt initiativ.

Allt kretsar kring Gudrun Schyman som person. Inget fel i det. Det är trots allt en personvalskampanj. Men man får också lätt känslan att Feministiskt Initiativ är till för Schyman snarare än tvärt om.

Kommer Schyman att fortsätta att bry sig om FI om partiet inte lyckas ta henne till Bryssel eller till riksdagen 2010?

Vi får se. Schyman är trots allt inte känd för sin uthållighet.

Read Full Post »

BERLIN: Ett företag för underkläder i Tyskland har använt en manipulerad bild av förbundskansler Angela Merkel i en landsomfattande reklamkampanj.

Kampanjen har av naturliga skäl fått stort utrymme i tysk media. Företagets reklam utgår ifrån den ekonomiska krisen och lovar att kunden skall få €5 rabatt för deras gamla avlagda underkläder om kunden samtidigt passar på att köpa nytt. 

Read Full Post »

goran-perssonSAP: 1 maj gjorde det tydligt att Socialdemokraterna har lagt in en extra växel för att försöka mobilisera inför Europaparlamentsvalet.

Utan ett bra val i år riskerar partiet att tappa kraft inför riksdagsvalet 2010.

Men nu anser Lena Mellin på Aftonbaldet att ”någonting har hänt”;

Bakom 1 maj-talens ordridåer anas en ny beslutsamhet. Ett sammanbitet, hit men inte längre (…) Men i går, på arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj, kunde man ana konturerna av en omstart. Den otydliga oppositionspolitiken, som mer gått ut på att gnälla på regeringen än att presentera alternativ, ska vässas.

Och visst gav Mona Sahlins löfte om att pensionärerna inte skall behöva betala högre skatt än löntagare om Socialdemokraterna vinner valet en känsla av att partiet nu har hittat en riktigt vinnande fråga som man kan börja trumma in hos väljarna.

Men om man inte lyckas ge besked om hur detta skall finansieras – eller hur lång tid det skall ta innan pensionärerna kan se resultatet av löftet i sina plånböcker – kan det slå tillbaka på partiets trovärdighet.

Allianspartierna har redan lyckats ganska bra med att måla upp bilden av ett ekonomiskt oansvarigt socialdemokratiskt parti. Regeringen skulle inte ha något emot om man lyckas plantera följande tankekedja hos väljarna 2010: (Toblerone) + (Mona Sahlin) = Ekonomisk risktagande.

En som har förstått sakernas tillstånd är Göran Persson. Förre statsministern framförde sin frustration i sitt 1 maj-tal i Hälleforsnäs.

Partiet är för defensivt enligt Persson. Det behövs mer aggressivitet i partiets politiska kommunikation om man skall lyckas utmana regeringen om makten; 

Socialbidraget har börjat växa i kommunernas utgifter. Häromdagen stod den här Littorin, mannen med en köpt akademisk examen, på moderaternas kommundagar och sa att ”ni får väl höja kommunalskatten” (…) Och när socialbidragen växer beror det på att man har förstört a-kassan. Det som har tagits bort i form av statlig insats för att ge människor en trygghet, ska nu ersättas med kommunala socialbidrag. Och så ska de betala som själva har drabbats av försämringen.

Och så kommer det som får Aftonbladet – som den tabloidtidning man är – att tala om Perssons ”påhopp” på Mona Sahlin och att hon är för ”mjäkig”;

– Ska det vara så svårt att förklara det här? Nej, naturligtvis inte. Vi får skärpa oss lite och se till att vi jobbar hårdare.

Efter talet fortsatte han att kritisera den socialdemokratiska ledningen:

– Oppositionen bör skärpas och inrikta sig på hårdare attack mot regeringen. Den kommer för lindrigt undan i den här diskussionen.

Men Persson skulle inte vara Persson om han inte också lyckades framföra kritiken med inte så lite självgodhet;

– Hur man gör [för att skärpa sin kritik], det är deras sak. Men det ska inte vara så svårt tycker jag. Det räckte i alla fall med tio minuter för mig på scenen här idag för att göra högerns konstruktion tydlig.

Och visst har Göran Persson rätt.

Som betraktare kan man inte mer än förvåna sig över att Socialdemokraterna har behövt så lång tid på sig för att finna formen i opposition. Kanske var 1 maj startskottet på en mer självsäker socialdemokrati?

Read Full Post »

« Newer Posts