Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

FacebookEU-VALET: Alla politiker försöker idag efterlikna Barack Obamas framgångsrecept. Få, om än någon, har ännu lyckats.

När det gäller politisk kommunikation räcker det inte bara med att vara närvarande med sociala medier. Man måste också uppnå dialog med väljarna.

Uppnår man bara fortsatt envägskommunikation spelar det ingen roll hur många sociala medier man använder sig av. Väljarna sluta helt enkelt att lyssna.

Rapport 31 maj 2009 

Och även om Socialdemokraterna har tagit hjälp av valstrateger från Obamas kampanj är det svårt att se att partiet har lyckats skapa den relevans och den entusiasm som präglade det amerikanska valet.

Statsvetaren och forskaren på sociala medier – Nils Gustafsson – konstaterar att de svenska partierna har mycket kvar att göra;

Det är när de lyckas transkribera sitt budskap till något som människor diskuterar i sin vardag som de lyckas.

Skall man gå efter EU-valskampanjen är det långt kvar tills man har uppnått detta.

Read Full Post »

EU-VAL: Nu kommer även Centerpartiet med sin tv-reklam.

Filmen som man nog får ge godkänt börjar sändas i TV4 fr.o.m. fredag. Kristdemokraterna, Folkpartiet och Junilistan har redan börjat visa sina filmer.

Read Full Post »

Silvio BerlusconiROM: Enligt vissa italienska opinionsundersökningar har västvärldens favorit clown – premiärminister Silvio Berlusconi – popularitetssiffror på upptill 75 procent. Vad är hans hemlighet?

Det underlättar naturligtvis att ha både tillgång till ett eget medieimperium och kunna påverka en statstelevision där opinionsundersökningar ”bevisar” denna popularitet.

Men mer självständiga undersökningar av Ispos och IPR marketing visar att Berlusconis opinionsstöd snarare ligger någonstans mellan 40 till 60 procent. 

Detta är trots allt inte illa med tanke på alla politiska, ekonomiska och personliga skandaler som Berlusconi ständigt tycks vara inblandad i.

En av korruptionsskandalerna handlar exempelvis om att han har betalat sin revisor 600000 dollar för att han inte skall vitna mot honom. 

Lägg sedan till att Berlusconi har visat en fäbless för att stifta lagar som är skräddarsydda för att hindra att hans affärer överhuvudtaget leder till granskning eller domstol.

Men enligt Barbie Nadeau vid Newsweek är sannolikheten trots detta inte speciellt stor att oppositionens ständiga krav på Berlusconis avgång kommer att leda till att hans popularitet kommer att dala;

After all, his media controls their [d.v.s. politiska oppositionens] image in the eyes of the voters just as much as Berlusconi’s own.

Berlusconi kontrollerar med andra ord inte bara bilden av sig själv utan även bilden av sina politiska motståndare.

Read Full Post »

De RödgrönaVÄLJARE: Oppositionen har ett försprång på över 40 procent bland ungdomsväljarna.

Enligt siffror från opinionsinstitutet Sifo som tidningen Riksdag & Departement har bearbetat är skillnaderna mellan blocken rekordstort bland ungdomsväljarna.

Enligt Sifos majmätning stöds Alliansen av endast 25 procent i ungdomsgruppen 18 och 30 år. Motsvarande siffra för de Rödgröna är 66 procent.

Toivo Sjörén, undersökningsledare vid Sifo, konstaterar;

Det är ett gap mellan blocken på över 40 procentenheter, vilket är ett väldigt stort försteg.

Bland partierna är det främst Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har gått fram bland de unga. Lite överraskande är att Vänsterpartiet tappar.

Moderaterna har tappat hela 14 procent av sitt stöd från de unga väljarna.

Under 1950- 0ch 60 talet var det Socialdemokraterna som hade starkast röststöd bland de unga och Högern hade de äldre väljarna. Sedan 1980-talet var det S som stödes av de äldre medan Moderaterna fick ungdomsrösterna.

Vid valet 2006 var skillnaderna små även om tendensen att unga röstade blått medan äldre röstade rött höll i sig. Direkt efter valet fick oppositionen ett rejält stöd bland väljarna inklusive de unga.

Medan Alliansen har knappat in bland övriga väljargrupper har man samtidigt tappat bland de unga.

Tydligen är de unga en lättpåverkad grupp som dessutom är otrogna sina partier. De unga röstar utifrån ”dagsformen”.

Uppfattar man inte ”sitt” parti som lösningen på problemen har man inga ideologiska eller historiska skäll att inte vara otrogen.

För de etablerade partierna – och då speciellt de mindre med mer begränsade resurser – kan det därför vara vanskligt att jaga ungdomsröster eftersom varje sådan röst kostar exceptionellt stora resurser (både av pengar och arbetsinsatser) utan att man kan garanteras någon bestående långvarig effekt (d.v.s. trogna väljare).

Samtidigt vet alla i partierna att ungdomar har lättare för att värva andra ungdomar. Varje parti anser sig behöva uppnå en viss kritisk massa av ungdomar för att man skall kunna garantera en kontinuerlig utveckling och förnyelse av både idéer och politik.

I år kommer dessutom de etablerade partierna att få konkurrera med Piratpartiet om ungdomsväljarna.

Det är inte osannolikt att Piratpartiet är det parti som har lyckats tolka tidsandan bäst. Detta åtminstone när det gäller ungdomsväljarna. Åtminstone har deras politiska kommunikation gett tydlig effekt i opinionsundersökningarna.

Om det är något ungdomar har koll på så brukar det vara just trender och mode. Och Piratpartiets satsning på frågor kring upphovsrätt, integritet och övervakning kan knappas ligga mer rätt i tiden.

Dessutom är detta frågekomplex där unga väljare känner sig ha större självsäkerhet och dessutom anser sig ha klart bättre kunskaper (åtminstone tekniska kunskaper) än många äldre väljare och partiföreträdare har. (Sen kan det inte skada att även gamlingar som författaren Lars Gustafsson har kommit ut som pirat)

För de etablerade partier som vill kampanja för att vinna de unga väljarna 2010 kommer årets Europaparlamentsval att bli en bra värdemätare om man har lyckats eller ej.

Read Full Post »

lo_landsorganisationenKRISHANTERING: Expressen har erkänt att man har intervjuat och fotograferat fel (!) Wanja Lundby-Wedin. Men är inte detta snarare en orkestrerad motattack från LO:s spindoktorer?

Det hela luktar avledningsmanöver från LO. Om så skulle det få den positiva effekten för Lundby-Wedin att Expressen skulle misskrediteras i utomståendes ögon.

Wanja Lundby-Wedin skulle då kanske också få tid att hämta sig och planera sitt försvar och kraven på hennes avgång skulle kanske dessutom minska. 

Mycket är märkligt med hur denna historia har utvecklats.

1) Är det inte bra märkligt att en person som ser ut som Wanja Lundby-Wedin dyker upp vid Lundby-Wedins hem där journalisterna väntar?

2) Är det inte också bra märkligt att denna Wanja Lundby-Wedin-kopia inte talar om för Expressen att hon inte är LO-basen? Det borde vara en naturlig reaktion från en helt vanlig ”Svensson” som omringas av journalister och fotografer.

3) Expressen uppfattade dessutom att Wanja-kopian först bekräftade att hon var den riktiga Wanja Lundby-Wedin.

4) Enligt Dagensmedia.se har kvinnan själv kontaktat Expressen och meddelat att hon inte är Lundby-Wedin. Det är inte omöjligt att en privatperson kontaktar en tidning om man uppfattar att något har blivit fel. Men det hör inte heller till vanligheterna.

Expressen 25 maj 2009

Expressen har tidigare avslöjat att Wanja Lundby-Wedin och Sture Nordh (TCO) har tillbringat tid på LO:s lyxhotell och nu riskerar att granskas av skattemyndigheterna.

Efter hemkomsten till Stockholm ville Expressen fotografera och ställa följdfrågor till Lundby-Wedin. Nu har det visat sig att det inte var LO-basen som tidningen intervjuade.

Och nu ber Expressen om ursäkt.

Read Full Post »

Patricia McKennaEU-VALET: Patricia McKenna – avhoppad medlem hos Green Party på Irland och numera partipolitiskt obunden – har levererat en rejäl bredsida mot Margot Wallström i dagens Expressen.

Margot Wallström – EU kommissionär med ansvar för kontakterna mellan de europeiska institutionerna och för kommunikationsstrategi – anklagas av McKenna för ”ett flagrant försök att påverka utgången av den andra omröstningen på Irland om Lissabonfördraget”;

Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström är på väg att skriva under ett avtal på 1,6 miljoner euro med PR-firman Edelman, för att sälja ”Europa” till det irländska folket (…) Enligt rapporteringen kretsar Wallströms avtal med PR-firman kring ”behovet av att informera allmänheten om angelägenheter som rör EU och hur det påverkar vardagen”.

Patricia McKenna konstaterar att Irlands högsta domstol fastslog 1995 att det är ”olagligt att använda offentliga pengar till att påverka en folkomröstning”. Om Wallström går vidare kommer hon att få stå tillsvars i de irländska domstolarna.

McKenna frågar vidare;

Kan Margot Wallström förklara varför informationskampanjen bara är inriktad mot den irländska befolkningen? (…) Målgruppen för Wallströms propagandakampanj är de som identifierades som nej-väljare i det senaste valet om Lissabonfördraget: Unga människor mellan 16 och 30, kvinnor i alla åldrar och lågavlönade (…) Bara tanken på att EU-kommissionen använder medborgarnas pengar för att lobba för mer makt till sig själv, borde vara motbjudande för alla som ser sig själva som demokrater.

Skall bli intressant och se om Wallström går i svaromål.

En möjlig försvarsstrategi för Wallström är att helt enkelt bara konstatera att måltavlan för kampanjen att ”sälja Europa” gäller alla de europeiska EU-länderna och inte bara Irland.

Detta hindrar naturligtvis inte att just Irland är högt prioriterat av EU för en PR-kampanj. Det sände chockvågor genom EU när landet sade nej till Lissabonfördraget i sin folkomröstning och därmed hindrade att fördraget kunde ratificeras.

Man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för att inse att Irland därmed är topprioriterat när Irlands grundlag kräver att Lissabonfördraget godkänns i en folkomröstning. Lägg sedan till att Lissabonfördraget inte kan träda i kraft i EU om inte alla medlemsländer säger OK.

Oetiskt eller inte? McKenna har sagt sitt. Nu är det Wallströms tur.

Read Full Post »

Wanja Lundby-Wedin 2KOMMUNIKATION: Dags för ny krishantering. Wanja Lundby-Wedin – LO:s ordförande – är återigen i hetluften med en ny skandal.

Nu gäller det en ”lyxresa” till Italien under förevändning av ”styrelsesammanträde”. Hennes make hänger med och bor gratis på fyrstjärnigt hotell.

När Expressen frågar om hon aldrig har funderat om detta är skattepliktig förmån att maken bor gratis svarar Lundby-Wedin;

Nej det har jag inte ens tänkt på att det skulle kunna vara. Men det skall jag undersöka när jag kommer hem.

Men det är inte bara maken Lennart Wedin som tydligen bor gratis. Det gör även TCO:s ordförande Sture Nordhs fru och LO:s före detta kanslichef och vice ordförande Erland Olausons fru.

Kommentarerna i bloggosvären har inte varit nådiga.

Från vänster säger bloggaren Jinge;

Wanja Lundby-Wedin är den som gjort fackets pampvälde tydligast sedan Transports ordförande, Hasse Ericsson, poserade i badbyxor med en paraplydrink i handen på Mallorca en gång i tiden. Det är bara att gratulera Fredrik Reinfeldt.

Från höger undrar Kent Persson (M);

Varför är det så svårt att göra rätt för sig? (…) Man kan ju tycka att det för höginkomsttagaren Lundby-Wedin knappast kan vara ett problem att göra rätt för sig.

Hund-Dolores ställer frågor;

LO: ordförande Wanja Lundby-Wedin verkar så tagen från landet eller liknande, när hon gång på gång gör misstag som är för nybörjare. Det får mig att undra om hon är dum? Eller till och med värre än befarat? Att hon hålls i ett koppel av småpampar där hon får spela första fiolen med musiken ”jag gör så dumt jag kan!”.

 Och Norah4you’s Weblog konstaterar;

Wanja Lundby-Wedin ÄR Alliansens reklampelare.

Frågan är hur Lundby-Wedin kommer att hantera denna nya kris.

Kommer hon även denna gång låta tiden rinna mellan fingrarna innan hon agerar? Kommer hon att fortsätta att vifta bort det hela med att hon inget visste precis som med AMF Pension-skandalen?

Hur som helst verkar det som om allmänheten redan har sin bild av Lundby-Wedin klar för sig. Och detta borde oroa Socialdemokraterna när deras strategi bygger på att det nu håller på att vända i opinionen. Nedgången har avstannat i senaste opinionssiffrorna.

Återigen kommer frågan upp om LO och Lundby-Wedin kommer att bli en belsatning för Mona Sahlin i valrörelsen 2010.

Read Full Post »

JunilistanEU-VALET:  Även Junilistan skall visa politisk reklam på TV. Deras reklamfilm kommer att visas på TV4 veckan innan Europaparlamentsvalet den 7 juni.

Filmen ligger redan på YouTube men är ännu inte riktigt klar enligt Junilistans pressekreterare Björn Jonasson;

Vi ska putsa på den lite till så att den blir lite snyggare. På måndag [den 25 maj] kommer den att vara helt klar (…) Den skiljer sig mycket från övriga partiers filmer. Den är kaxigare och vågar ta för sig. Den kan nog kännas uppfriskande att det är någon som säger hur det verkligen funkar.

Och visst är det här betydligt bättre än vad Kristdemokraterna och Folkpartiet åstadkommit. Deras filmer verkar mer intresserade av att sprida samhällsinformation om EU-valet än respektive partiers politiska budskap.

Problemet för Junilistan är att man knappast kommer att bli ett intressant alternativ för väljarna bara för att man har gjort en bra reklamfilm.

Om man inte har hört av ett parti sedan senaste valet är det knappast troligt att väljarna kommer att belöna partiet med nytt förtroende.

Read Full Post »

EU-VALET: Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan påstår att politisk tv-reklam också leder till politisk smutskastning.

Trots detta har Socialdemokraterna nu köpt tidningreklam i Metro (Skåneutgåvan den 21 maj) som är mer negativ och mer smutsig än vad vi hitintills har sett någon annanstans i årets valrörelse.

Vad är skillnaden mellan att ”smutskasta” i tv-reklam och att bedriva egna negativa annonskampanjer i papperstidningar? Varför skulle det ena vara förkastligt medan det andra helt OK?

skanna0002

I socialdemokraternas annons ställer man den italienska politikern och Europaparlamentarikern Mario Mauro – ”högerkandidat från Italien” som ”vill att du ska konkurrera med låg lön och usla villkor” – mot Olle Ludvigsson (S).

Kontrasten till Olle Ludvigsson – som ”vet att framgång kräver rättvisa arbetsvillkor” – kunde inte ha varigt tydligare. Den kunde inte heller ha blivit mindre informativ och mer manipulativ för den genomsnittlige läsaren. 

Detta är ett tydligt exempel på hur ett parti försöker manipulera bild och text för att kommunicera en tydlig kontrast mellan ”good guys” och ”bad guys”. Med andra ord ett klassiskt exempel på negativ kampanjretorik som är mer inriktad på personangrepp än på sakliga argument.

Till och med Mauros bild är i svartvitt medan Olle Ludvigssons naturligtvis är i positiva färger. (Mario Mauros bild på Europaparlamentets hemsida är i färg).

Mario Mauro har knappast möjlighet att gå i svaromål på en annons i en svensk tidning. Sannolikheten att han kommer att informeras om att han har hängts ut i en svensk tidningsannons är låg.  

Om det är sant eller inte att Mauro ”vill att du ska konkurrera med låg lön och usla villkor” är något svenska läsare naturligtvis kommer att ha svårt att kontrollera. Sannolikheten att Mauro själv skulle hålla med om beskrivningen är – får man anta – låg.

Att Socialdemokraterna skulle vara speciellt känsliga för politiska budskap kopplat till rörliga bilder är rent nonsens.

Per Gudmundson på Svenska Dagbladet har påpekat att Socialdemokraterna redan har gjort sig kända för negativ kampanjfilmer – på bio!

Deras omskrivna Roy Andersson film från 1985 kan knappast anses vara höjden av balanserat politiskt budskap. Snarare får den ses som politisk propaganda.

 

Read Full Post »

EuropavaletEU-VALET: Kristdemokraterna och Folkpartiet är först ut med politisk TV-reklam.

Det är svårt att tänka sig att denna reklam kommer att skapa allt för stor entusiasm (eller för den delen avsmak) hos tittarna.

Med tanke på att reklam kräver rejält med pengar är det bra märkligt att partierna inte har tagit chansen att göra riktigt politiskt slagkraftiga och visuellt intressanta valfilmer.

TV är trots allt ett medium som spelar på känslor. Att då göra dyra valfilmer som mer ger känsla av att vara samhällsinformation från anonyma Valmyndigheten är lite av ett fattigdomsbevis.

Antagligen har partierna haft lite byxångest över att vara först ut. Man har uppenbart varit rädda för att anklagas för att sprida negativa budskap. Resultatet har därför också blivit nedtonat och mesigt.

Filmerna ser mer ut att vara gjorda för att hamna direkt på YouTube snarare än i TV.

Kristdemokraternas tv-reklam;

Folkpartiets tv-reklam;

 

Read Full Post »

Older Posts »