Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2008

logo21RADIO: Att svensk public service skulle var ”fri” och ”oberoende” är knappast något man längre själva tror på. En tröst är att det kunde vara värre. Det kunde vara som i dagens Ryssland.

I Reporters Without Borders index över pressfrihet rankas Ryssland på plats 144 av 169 möjliga. Ryssland hamnar därmed efter Afghanistan och Jemen, och strax före Saudiarabien och Zimbabwe.

Ett ljus i detta mörker är radiokanalen Ekho Moskvy (Moskvas Eko) som David Remnick har belyst i tidskriften The New Yorker. I denna radiokanal tillåts en självständig och balanserad rapportering om situationen i landet.

En fråga som måste ställas är varför vissa tidskrifter och radiokanaler trots allt får fortsätta att verka i premiärminister Vladimir Putins alltmer auktoritära Ryssland. Ekho Moskvy (www.echo.msk.ru) framstår i detta klimat som ”one of the last of an endangered species, a dodo that still roams the earth”.

Förklaringen är att det mest effektiva propaganda instrumentet för Putin är televisionen. Därför är också tv totalt styrt av staten. Tidningar och webb sidor som är lika fria som Ekho Moskvy existerar men dessa når bara ett begränsat publik. Putin kan därför tillåta att dessa får fortsätta att leva vidare.

The heads of the networks are summoned to regular weekly meetings at the Kremlin to set the news agenda; executives are provided with lists enumerating the names of political opponents who are not permitted on the air. The loyalty of important anchors, station managers, and star reporters is bought with unheard-of salaries. Live television discussions and interviews no longer exist.

Och enligt Yulia Latynina, kommentator på Ekho Moskvy, är propagandan på dessa styrda kanaler inriktade på att distrahera tittarna;

The problem is that official propaganda on television is extremely distracting – it insures that people talk about the nonsense they are showing. For example, if Russia drops a rocket on Georgia from a plane, the report will talk about the size of the hole and whether or not the Georgians dug the hole themselves and all sorts of other nonsense. Suddenly, you are talking about holes and not about whether Russia is trying to scare the hell out of the Republic of Georgia (…).

För Aleksei Venediktov, chefredaktör på Ekho Moskvy, är det en viktigt för Putin att göra en distinktion mellan ”fiender” och ”förrädare”.

He [Putin] said ‘Enemies are right in front of you, you are at war with them, then you make an armistice with them, and all is clear. A traitor must be destroyed, crushed.’ This is his philosophy of the world. And then he said, ‘You know, Aleksei, you are not a traitor. You are an enemy’.

Med andra ord; Ekho Moskvy kan vara till nytta för makten genom att vara en form av säkerhetsventil för det ”motstånd” som finns i landet. Eller som Kirill Rogov, tidigare redaktör för Kommersant, uttrycker det;

In an unfree country, Echo of Moscow lives in isolation, on a kind of Indian reservation. It broadcasts a story or a discussion and it reaches an audience, but then it never goes any further.

Read Full Post »

« Newer Posts