Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2008

OPPOSITIONEN: Efter mycket möda och stort besvär har oppositionspartierna idag presenterat första steget i sitt koalitionsbyggande.

koalitionsbild

Att Vänsterpartiet och oppositionen inom Socialdemokraterna valde att tvinga fram ett samarbete mellan de tre partierna kan komma att visa sig vara ett stort strategiskt misstag.  

Om Lars Ohly hade varit smart hade han istället valt att stå utanför ett formaliserat samarbete. Vänsterpartiet skulle då kunna fortsätta att bygga upp förtroendet hos väljarna som det parti som kan garantera att (s) och (mp) inte ”kantrar” för långt till höger. Detta hade varit bra för vänsterpartiets opinionssiffror.

Denna strategi är den som Dansk Folkeparti har valt i Danmark. Dansk Folkeparti har tydligt tagit parti för en borgerlig regering men har också sagt att man inte vill ingå i regeringen. Därmed har man kunnat vinna maximal utdelning i förhandlingarna kring regeringens politik utan att samtidigt behöva ta 100 procent ansvar för resultatet.

För Miljöpartiet är det svårt att se några som helst fördelar med ett koalitionssamarbete med Vänsterpartiet.

Detta var också tydligt i intervjun i dagens Agenda. Maria Wetterstrand markerade att samarbetet riskerar att göra framtida överrenskommelser inom koalitionen mindre detaljerade – och därmed mindre övertygande – när man nu också måste ta hänsyn till ett parti som ligger långt till vänster om både (s) och (mp).

Miljöpartiet riskerar nu att framstå som mindre jämbördiga med (s), mindre viktiga och mindre statsmannamässiga. Miljöpartiet riskerar att återigen bara framstå som partiet som ”tycker som (s) men lite grönare”. Ett stödparti till (s) kommer inte att vara lika intressant som ”vänstersamvetet” Lars Ohly.

Dramaturgin i medias bevakning riskerar att nu handla om ”statsministerkandidaten Mona Sahlin” och ”den tidigare misstrodda Lars Ohly”. Vänsterpartiets kommer nu alltid att antas vara den som har hållit tillbaka ”högerpolitiken” inom koalitionen.

Att Mona Sahlin har tvingats lyssna på oppositionen inom (s) är ett tydligt misslyckande. Men det är också ett tydligt misslyckande för hennes motståndare inom partiet.

Innan kritiken kom igång mot Sahlin hade Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans (och utan Vänsterpartiet) ofta egen majoritet i olika opinionsunderökningar. Attackerna mot Sahlin har gjort mer för att minska gapet till Allianspartierna än vad regeringen själv har lyckats med.

Strategin att bygga en koalition bara mellan (s) och (mp) var tydlig långt innan man höll sin presskonferens i oktober om ett långtgående samarbete. Attackerna mot Sahlin framstår därför inte bara som en kritik mot uteslutningen av (v) utan också som en ursäkt för en kampanj riktad mot personen Sahlin.

Om Allianspartierna får fortsatt förtroende att regera även efter nästa val 2010 så kommer man säkert i sin eftervalsanalys kunna se att vändningen började förnimmas när (s) och (mp) fick ge med sig och släppa in Vänsterpartiet i värmen.

Read Full Post »

berlusconi-s-324x2301KORRUPTION: Att försöka följa Italiens inrikespolitik är svårt när landet verkar ha upphävt alla normala lagar och regler för en västerländsk demokrati.

Att försöka följa med i alla politiska skandaler, korruptionshärvor och all svågerpolitik är inte bara tröttande utan i förlängningen också meningslöst när sunt förnuft och demokratiska spelregler inte längre tillåts verka.

Alexander Stille, är en av de främsta kännarna av det italienska samhället, har skrivet en intressant beskrivning av Italien under premiärminister Silvio Berlusconi. Stille konstaterar att han [Berlusconi] ”having survived some seventeen criminal trials without ultimately being convicted, he has inured the Italian public to feelings of shock or indignation”.

Innan Berlusconi lämnade posten som premiärminister 2006 klubbades en vallag som gav partiledarna nästan oinskränkt makt att fastställa vem som kunde kandidera till parlamentet. Medan väljarna tidigare kunde rösta på enskilda personer – vilket gav lokala politiker med lokal förankring makt – kan men nu bara rösta på parti. Partilistorna fastställs numera av partibossarna.

Idag utses snarare än väljs parlamentsledamöterna vilket Berlusconi inte har varit sen att utnyttja;

In addition to various women whose favors he is rumored to have enjoyed, Berlusconi has brought to the new parliament three of his criminal-defense attorneys (who devise legislation that may help their client); his tax consultant; several co-defendants in various corruption cases; a long list of former and current executives in his many companies; columnists and editors of his many newspapers; and his personal physician.

En anledning till att denna situation har kunnat uppstå – förutom att Italien alltid har haft problem med korruption – är fragmenteringen och den totala politiska kollaps som landets partier på mitten- och vänsterkanten har genomgått.

Berlusconi omvaldes i år p.g.a. att Romano Prodis regering – bestående av nio (!) partier på mitten-vänsterkanten, och med en (!) rösts övervikt i senaten – inte kunde komma överrens om någoting av betydelse för Italien.

Berlusconi har också satt i system att avbryta parlamentetsdebatter om viktiga lagförslag genom att ständigt yrka på förtroendeomröstning. ”Parlamentet har förvandlats till en fars”, enligt en citerad senator.

Berlusconi lyckades genom mycket politisk uppbackning etablera ”a virtual monopoly on private TV in Italy: since the early nineteen-eighties, he has been the principal owner of the three largest private channels, which, together with the three state TV channels, accounts for more than ninety per cent of the market”.

Och enligt Alexander Stille har Berlusconi noga odlat bilden av sig själv under sin politiska karriär;

Berlusconi talks openly about sex and does little to hide the fact that he has a face-lift and hair transplant. In his politics, he combines archaic forms of sovereignty with modern elements of media charisma. The Milan daily Corriere della Sera recently quoted him half complaining and half boasting about being treated like a king whose royal touch is thought to have healing powers (…).  Sex has always played a considerable role in Berlusconi´s carefully cultivated image. 

Eller som någon klok person en gång uttryckte det: ”Man gör saker och ting annorlunda i utlandet”.

Read Full Post »

kvinnamedflagga1UTSTÄLLNING: ”Under de röda fanorna” är vinterns utställning på Malmö Konstmuseum (Malmöhus).

Utställningen visar exempel på den officiellt påbjudna konstriktning i Sovjetunionen som kallades ”socialistisk realism”.  

Denna socialistiska realism var bara en lite finare omskrivning för försöken att utmåla Sovjetunionen som det perfekta samhället där den nya människan skulle formas under ledning av kommunistpartiet. 

Underförstått i den kommunistiska propagandan var att alla som ställde sig i vägen och motarbetade detta socialistiska paradis på jorden måste per definition vara ond.

Och med sådana motståndare var det inte svårt för Lenin och hans efterföljare att för sig själva kunna att ”legitimera” kontinuerliga utrensningar av alla politiska motståndare och oliktänkande.

”Propaganda och provokation, socialism och sovjetsystemets förmåga att tvinga människor till att anpassa sig skildras i de kraftfulla konstverken, som innehåller historiska lögner och förbryllande historier”.

Konstverken – cirka 50 verk, 24 propagandaaffischer och ett antal journalfilmer – är från det av Sovjetunionen ockuperade Estland under slutet av 1940-talet och början av 50-talet.

Konstverken har aldrig tidigare visats utomlands och kommer från Estniska statens konstmuseum. Dessutom kan utställningskatalogen rekommenderas. Denna utnämndes tidigare i år till 2008 års museipublikation i Finland.

Utställningen varar till 25 januari. Inträde 40 kronor.

Read Full Post »

logo21RADIO: Att svensk public service skulle var ”fri” och ”oberoende” är knappast något man längre själva tror på. En tröst är att det kunde vara värre. Det kunde vara som i dagens Ryssland.

I Reporters Without Borders index över pressfrihet rankas Ryssland på plats 144 av 169 möjliga. Ryssland hamnar därmed efter Afghanistan och Jemen, och strax före Saudiarabien och Zimbabwe.

Ett ljus i detta mörker är radiokanalen Ekho Moskvy (Moskvas Eko) som David Remnick har belyst i tidskriften The New Yorker. I denna radiokanal tillåts en självständig och balanserad rapportering om situationen i landet.

En fråga som måste ställas är varför vissa tidskrifter och radiokanaler trots allt får fortsätta att verka i premiärminister Vladimir Putins alltmer auktoritära Ryssland. Ekho Moskvy (www.echo.msk.ru) framstår i detta klimat som ”one of the last of an endangered species, a dodo that still roams the earth”.

Förklaringen är att det mest effektiva propaganda instrumentet för Putin är televisionen. Därför är också tv totalt styrt av staten. Tidningar och webb sidor som är lika fria som Ekho Moskvy existerar men dessa når bara ett begränsat publik. Putin kan därför tillåta att dessa får fortsätta att leva vidare.

The heads of the networks are summoned to regular weekly meetings at the Kremlin to set the news agenda; executives are provided with lists enumerating the names of political opponents who are not permitted on the air. The loyalty of important anchors, station managers, and star reporters is bought with unheard-of salaries. Live television discussions and interviews no longer exist.

Och enligt Yulia Latynina, kommentator på Ekho Moskvy, är propagandan på dessa styrda kanaler inriktade på att distrahera tittarna;

The problem is that official propaganda on television is extremely distracting – it insures that people talk about the nonsense they are showing. For example, if Russia drops a rocket on Georgia from a plane, the report will talk about the size of the hole and whether or not the Georgians dug the hole themselves and all sorts of other nonsense. Suddenly, you are talking about holes and not about whether Russia is trying to scare the hell out of the Republic of Georgia (…).

För Aleksei Venediktov, chefredaktör på Ekho Moskvy, är det en viktigt för Putin att göra en distinktion mellan ”fiender” och ”förrädare”.

He [Putin] said ‘Enemies are right in front of you, you are at war with them, then you make an armistice with them, and all is clear. A traitor must be destroyed, crushed.’ This is his philosophy of the world. And then he said, ‘You know, Aleksei, you are not a traitor. You are an enemy’.

Med andra ord; Ekho Moskvy kan vara till nytta för makten genom att vara en form av säkerhetsventil för det ”motstånd” som finns i landet. Eller som Kirill Rogov, tidigare redaktör för Kommersant, uttrycker det;

In an unfree country, Echo of Moscow lives in isolation, on a kind of Indian reservation. It broadcasts a story or a discussion and it reaches an audience, but then it never goes any further.

Read Full Post »

« Newer Posts