Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2008

DEBATT: John McCain och Barack Obama har avverkat den första debatten i valrörelsen. Frågan är vilken betydelse dessa debatter har för valutgången.

Skall man tro de enorma tittarsiffrorna kan betydelsen knappast överdrivas. Å andra sidan finns det gott om exempel på att betydelsen än mindre än man kan tro.

Ett exempel på detta är debatterna mellan George W Bush och John Kerry. De flest bedömare ansåg att Kerry vann samtliga debatter. Detta hjälpte dock inte Kerry i slutändan.

Innan fredagens debatt på universitetet i Mississippi hade The Guardian  lagt ut en intressant film – ”The dos and don´ts of the presidential debates” – som diskuterar dessa presidentvalsdebatter. 

The Guardians Michael Tomasky – författare till boken Hillary´s Turn – intervjuar Howard Wolfson (Hillary Clintons communications director) och Walter Shapiro som är ”Washington bureau chief” för Salon.com. 

Det goda rådet till kombattanterna är den till synes enkla: ”Dont´t screw up”.

Read Full Post »

OPINIONSUNDERSÖKNING: Regeringens strategi att släppa höstbudgetens positiva nyheter i omgångar – och därmed också kontrollera medieutfallet – har ännu inte get något genomslag i opinionen.

Eftersom det tar tid innan medieutspel får effekt kommer opinionsinstitutens kommande undersökningar att vara än mer intressanta om man skall kunna avläsa om regeringens höstbudget har skapat något bestående positivt intryck på väljarna eller inte.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går fram i undersökningen. Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ligger dock under 4 procent spärren till riksdagen.

Under perioden 8-24 september genomförde Synovate en undersökning som visar att oppositionen fortfarande har ett klart försprång till regeringspartierna. Augustisiffrorna inom parantes.

Regeringspartierna: 37,9 % (38,7) = -0,8 %

Oppositionspartierna: 57 % (56,5 %) = +0,5 %

Skillnaden mellan blocken: Oppositionspartierna har ökat avståndet till regeringspartierna med 19,1 % (17,8 %) = +1,3 %

Moderaterna: 21,6 % (22,4) = -0.8 %

Folkpartiet: 6,5 % (6,8 %) = -0,3 %

Centerpartiet: 6,1 % (6,2 %) = -0.1 %

Kristdemokraterna: 3,7 % (3,3 %) = +0,4 %

Socialdemokraterna: 45,7 % (45,4 %) = +0,3 %

Miljöpartiet: 6,2 % (5,8 %) = +0,4 %

Vänsterpartiet: 5,1 % (5,3 %) = -0,2 %

Sverigedemokraterna: 3,8 % (3,3 %) = +0,5 %

Synovate har gjort en historisk jämförelse över hur mycket opinionslägget brukar förändras under de två sista åren fram till riksdagsvalet. Under de två åren fram till de tre senaste valen har opinionsvindarna endast svängt med 2-4 procentenheter.

Dessutom har väljarstödet för de borgerliga partierna sjunkit inför samtliga dessa val medan stödet frö Socialdemokraterna ökade fram till valdagen.

Read Full Post »

PARTIKONFERENS: Premiärminister Gordon Brown och Labour avhåller nu sin partikonferens i Manchester. Konferensen har föregåtts av omfattande spekulationer om Browns förestående avgång.

Men inte ens Browns främsta motståndare inom Labour är så självmordsbenägna att man försöker revoltera mitt under en partikonferens – en konferens som måste signalera en nödvändig nystart om partiet skall ha någon möjlighet att återta initiativet i engelsk politik.

David Miliband, som ofta framställs som den enda i Labour med någon form av stjärnglans, håller nu en lite lägre profil trots tidigare medieflörtande.

Gordon Brown markerade mot Torypartiets partiledare David Cameron – och kanske också mot Miliband – när han framhävde att;

Everyone knows that I´m all in favour of apprenticeship, but let me tell you this is no time for a novice.

Talet får uppfattas som OK, även om det knappast är någon större vitamininjektion. Kuriosa är att Browns fru – Sarah Brown – överraskade konferensen genom att hålla ett tal där hon hyllade sin man.

Every day I see him motivated to work for the best interests of people around the country.

Sannolikt orkestrerat för att göra Brown – som allmänt uppfattas som tråkig och lite teknokratisk – lite mer mänsklig. Även Brown själv betonade sin mer seriösa sida i talet. Detta troligen som ett försök att framstå som mer autentisk. Tidigare har man försök lansera en gladare Gordon vilket inte har fallit så väl ut.

En bra sammanfattning av hans tal till de partitrogna finns hos The Guardian. Här finns också talet i sin helhet.

 

Read Full Post »

NEW LABOUR: I utdrag från den kommande boken ”Tony´s Ten Years: Memories of the Blair Administration” skriver Sky News politiska redaktör – Adam Boulton – om hur Alastair Campbell (Blairs ”director of strategy and communications”) använde oärlighet och manipulering som en medveten strategi för att kontrollera medieutfallet.

Engelska The Guardian har ett par längre redigerade utdrag från Boultons bok som kommer att publiceras den 6 oktober.

Read Full Post »

MEDIESTRATEGI Ingen kan ha undgått att se att alliansregeringen har gått på offensiv.

Genom att portionera ut godbitarna ur statsbudgeten i omgångar har regeringen lyckats politiskt dominera media under de senaste veckorna. Det senaste utspelet handlar om att rättsväsendet får höjda anslag – 785 miljoner kronor – i kommande budget.

Denna strategi förfinades på sin tid av Tony Blairs ”director of strategy and communications”, Alastair Campbell. Och även i Storbritannien var det tradition att budgeten först skulle pressenteras i parlamentet innan massmedia fick sätta klorna i den. Och även i underhuset knorrade oppositionen att det visade på bristande respekt för parlamentet att media fick höra om innehållet före parlamentarikerna. Men detta knorrande var till ingen nytta.

Att denna strategi kommer att vara framgångsrik är det inte tu tal om. Men det skall också bli intressant att se hur kommande opinionsundersökningar utfaller. Kommer alla fyra borgerliga partier att få se en uppgång eller blir det bara Moderaterna som får se förbättringar i väljaropinionen?

Alliansen kan känna sig nöjd med sin nya strategi åtminstone om man skall utgå ifrån oppositionens påtagliga irritation över att ha hamnat i medieskugga samtidigt som Mona Sahlin har fullt upp med att hantera att Vänsterpartiet som också vill vara med när Socialdemokraterna och Miljöpartiet försöker sy ihop ett samarbete inför valet.

Så håll ögonen på kommande väljarbarometrar – dessa kommer att ge den första indikationen på om regeringen skall lyckas ta sig ur ett unikt dåligt opinionsläge.

Read Full Post »

ATTACK AD Förra presidentvalet präglades mycket av de självständiga organisationer som attackerade antingen George W. Bush eller demokraternas John Kerry utan att ha några direkta kopplingar till någon av kandidaterna.

Denna typ av organisationer har hållit en låg profil i år. Det vill säga fram tills nu.

En av de intressantaste är en reklamfilm som påminner om den berömda attacken på John Kerry under förra valet. Då attackerades Vietnamnveteranen Kerry för att han inte hade gjort sig förtjänt av de medaljer han fått p.g.a. sin tjänstgöring under kriget.

Dessa attacker underminerade ett av Kerrys starkaste kort, nämligen att han – och inte Bush – hade tjänat landet i krig.

Attacken på Kerry kritiserades av John McCain som oetisk. Nu attackeras McCain på samma sätt i denna reklamfilm för tv, producerad av Brave New Film med koplingar till Brave New PAC.

Filmen hävdar att John McCains erfarenhet som krigsveteran och som torterad krigsfånge inte är en bra förutsättning (”is not a good prerequisite” ) för att bli president.

Och precis som attacken på Kerry som levererades av veteraner som hade tjänstgjort tillsammans med senatorn så utförs denna av en krigsveteran – Philip Butler – som var krigsfånge samtidigt med McCain.

Sound Bite:

He was well-known as a very volatile guy and he would blow up and go off like a Roman candle. John McCain is not somebody that I would like to see with his finger near the red button.

 

 

Read Full Post »

CENSUR Det tycks vara politiskt korrekt att uppfatta Turkiet som redo att ansluta sig till EU. Detta trots den förföljelse av oliktänkande och förtryck av minoriteter som förekommer i landet.

Det finns dock vissa positiva nyheter för all som önskar ge de turkiska politikerna en näsbränna.

The Guardian rapporterade i augusti att en turkisk domstol har hävt ett förbud som har funnits för YouTube. Detta efter att hundratals hemsidor frivilligt blockerade sig själva i protest.

Turkiet spärrade tillgången till YouTube p.g.a. material som ansågs vara förolämpande för Kemal Atatürk, grundaren av det moderna Turkiet.

412 hemsidor och bloggar – inklusive en turkisk-engelsk lexikonhemsida (zargan.com) – deltog i protesten. Denna protest tog fart när det visade sig att 853 hemsidor i Turkiet hade blockerats som ett resultat av domstolsbeslut.

Att Turkiets image har tagit skada är lika uppenbart som det är välkommet. Är det för mycket begärt att politiker – inte minst i Sverige – tar sig en ny funderare över Turkiets lämplighet som EU medlem? Troligen inte, men man kan alltid hoppas.

Read Full Post »

OPINIONSUNDERSÖKNING Alliansregeringen tappar i Sifos väljarundersökning för september. Vänsterpartierna utökar sin ledning till 14,9 procent. Detta är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med augusti.

Folkpartiet ökar bland de borgerliga partierna medan övriga tappar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet går fram hos oppositionspartierna medan Socialdemokraterna förlorar 1,1 procentenhet.

Sifo mätningen bygger på intervjuer med 1905 personer mellan 1-11 september. Augustisiffrorna står inom parentesen.

Regeringspartierna: 39,6 % (40,7 %) = -1,1 %

Vänsterpartierna: 54,5 % (53,4 %) = +1,1 % 

Skillnaden mellan blocken: Vänsterpartierna drar ifrån alliansregeringen och utökar ledningen med 14,9 % (12,7 %) = +2,2 %.

Moderaterna: 21,2 % (22,2 %) = -1,0 %

Folkpartiet: 7,5 % (6,8 %) = +0,7 %

Centerpartiet: 6,0 % (6,7 %) = -0,7 %

Kristdemokraterna: 4,9 % (5,0 %) = -0,1 %

Socialdemokraterna: 42,5 % (42,8 %) = -0,3 %

Miljöpartiet: 6,4 % (5,5 %) = +0,9 %

Vänsterpartiet: 5,6 % (5,1 %) = +0,5 %

Sverigedemokraterna: 4,4 % (4,4 %) = +/- 0,0 %

Sverigedemokraterna ligger stilla men har börjat attrahera äldre väljargrupper. Partiets starkaste fäste är Skåne där nästan var tionde väljare sympatiserar med (sd).

Vad som borde oroa moderaterna är att Socialdemokraterna (33,2 %) passerar Moderaterna (31,5 %) som det största partiet i Stockholm. Synovates mätning tidigare i september (utförd 25 augusti-4 september) visade på en stabil ledning för moderaterna i Stockholm.

Sifo undersökningen visar – precis son Synovate – att Alliansen trots detta leder i Stockholm med 49,6 procent mot oppositionens 46,4 procent.

Read Full Post »

REGERINGEN Två år har gått sedan riksdagsvalet 2006. Nu i halvtid ägnas mycket åt att utvärdera regeringens arbete.

Samtidigt som regeringen visar upp att man har genomfört 70 av sina 131 vallöften (och ytterligare 43 påbörjade) så pumpar man nu också ut det ena reformen i media efter den andra.

Det är uppenbart att regeringen nu ser sin chans – med stora överskott i finanserna – att investera för framtiden. Dessa investeringar skall inte bara lägga grunden för fortsatt tillväxt utan också ett fortsatt regeringsinnehav efter valet 2010.

Kommunikationsmässigt är dessa satsningar positiv. Detta inte minst därför att opinionssiffrorna är fortsatt illavarslande och politiken lider av ett fortsatt två-steg-fram-ett-tillbaka syndrom. Nya utgiftsförslag som borde uppfattas som positiva hos den breda allmänheten krockar nu senast med regeringen backar när det gäller nedläggningen av militära förband.

Detta besked uppfattas säkerligen som positivt av de flesta svenskar och inte bara av de borgerliga kärnväljarna. Men om detta hade varit målsättningen redan förra hösten hade regeringen sluppit yttrerligare ett ministeravhopp – försvarsminister Mikael Odenberg – och en allmän misstro med alliansens politiska handlag generellt.

Att säkerhets- och försvarspolitik gärna uppfattas som borgerlighetens starkaste ”gren” gör det extra allvarligt att alliansen har lyckats klanta till det både när det gäller FRA, försvarssattningar och en realistisk analys av säkerhetshoten i omvärlden.

För att uppmärksamma att det nu är halvtid för regeringen har i bl.a. Dagens Nyheter tillfrågat en rad ”experter” – en psykolog, en retorikexpert, en statsvetare o.s.v. – om deras syn på Fredrik Reinfeldt som statsminister.

Det intressantaste inlägget kommer från Anita Kratz som skriver på intervjuboken ”Ensamvargen” som skall komma ut i oktober.

Anita Kratz;

Under mina intervjuer med honom [Reinfeldt] har han talat mycket om att han är en lyssnande ledare. I början tyckte jag att det stämde. Men vart efter tiden har gått och jag intervjuat honom oftare så har jag sett att det är Anders Borg och Reinfeldt som kör racet. Det gäller både moderaterna och regeringen – fast i den sistnämnda har de visst bistånd av Maud Olofsson.

Reinfeldt satte tidigt hela den moderata riksdagsgruppen på plats i FRA-frågan, det stämmer inte heller med den bild han vill ge av sitt lyssnande ledarskap.

Detta bekräftar vad många har misstänkt nämligen att det är moderaterna som i mångt och mycket har satt agendan i regeringen – och därmed också har varit huvudproblemet under de senaste två åren.

Detta borde vara en tydlig signal till folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna att bli lite tydligare mot moderaterna internt i regeringen.

Istället för att ägna sig åt Följa John borde man internt i regeringsuppgörelserna se till att hålla moderaterna kort. Hitintills är det moderaterna som har lyckats hålla de tre övriga partierna på plats så att dessa bara bara haft valet att antingen kannibalisera på varandra och/eller ägna sig åt sina egna specifika departementsfrågor.

Inget parti kan vinna väljare bara genom att vara expert på snävt definierade uppgifter i en regering. Alla partier måste visa att man har fler kompetenser än så.

När de tre övriga partierna sitter stilla i båten i de interna uppgörelserna framstår moderaterna som det naturliga ledarpartiet. Detta får naturligtvis väljarna att ställa sig frågan om det är lönt att rösta på de tre övriga partierna. Varför rösta på småpartierna när det är moderaterna som bestämmer och alla ändå måste vara överrens och ingen sticker ut?

Read Full Post »

OPINIONSUNDERSÖKNING Enligt en ny opinionsundersökning från Washington Post/ABC News har John McCain hämtat in nästan hela Barack Obamas försprång i opinionen efter republikanernas partikonvent och efter utnämningen av Sarah Palin till vicepresidentkandidat.

Enligt undersökningen ligger McCain nu på 46 procent bland registrerade väljare gentemot Obamas 47 procent.

Däremot leder McCain med 49 procent bland de väljare som är mest benägna att rösta jämfört med Obamas 47 procent.

Read Full Post »