Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2008

ARBETSMARKNADSPOLITIK Samtidigt som Rapport presenterar en undersökning från Sifo som visar att 44 procent tror att en socialdemokratisk regering skulle sköta ekonomin bättre än alliansregeringen (36 %) vill arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin se en politik som levererar mer av det samma. 

I en intervju (endast tillgänglig för pappersprenumeranter) markerar Littorin tre mål som skall vara uppnådda vid mandatperiodens slut:

När jag är färdig med mandatperioden skall jag ha uppnått tre saker:

1. Utanförskapet ska ha minskat mer i Sverige än någon annanstans i väst;

2. Vi skall värna ‘den svenska modellen’ på arbetsmarknaden. Det måste ske genom ett nytt avtal mellan arbetsmarknadens parter;

3. Arbetsmarknadspolitiken ska bli mer mänsklig och värdigare än tidigare.

Man kommer att utveckla jobbskatteavdragen men också satsa på socialt företagande.

Vi skall ta vara på den kompetens som finns hos organisationer och kyrkor.

Gott så. Men i intervjun är det också tydligt att Littorin inte vill erkänna att man har varit dålig på att pedagogiskt förklara och ”sälja in” in sin politik till allmänheten.

Den fromma förhoppningen är tydligen att media – och därmed väljarna – förr eller senare kommer att se allt det positiva som man har uppnått under mandatperioden.

Detta är bra konstigt med tanke på att intervjun annars visar på en passion som sällan annars når väljarna;

250 000 personer har redan lämnat utanförskapet, eller kommer att göra det under den här mandatperioden. De har kommit in till den riktiga arbetsmarknaden.

(…)

Poängen är ju att de människor som vi föresatte oss att hjälpa, förtidspensionärerna, de långtidssjukskrivna, funktionshindrade, invandrare, de har inga företrädare på arbetsmarknaden. De har inga organisationer, förbundsdirektörer och ombudsmän, som för deras talan.

Samma ovanliga tydlighet ger Littorin även prov på när han skall beskriva tre av sina motståndare inom socialdemokratin;

Om Mona Sahlin:

Svårt att se vad hon vill. Hon borde kunna säga mer efter åren här på departementet.

Om Sven-Erik Österberg:

Han är snäll och hygglig.

Om Luciano Astudillo:

Har ingen respekt vare sig för siffror eller sanning.

Om regeringskollegerna kunde leverera mer passion och lite mer av dessa bitande iaktagelser skulle kanske opinionsiffrorna också se bättre ut än vad de gör idag.

Read Full Post »

OPINIONSUNDERSÖKNING I senaste väljarundersökningen från Dagens Nyheter/Synovate drar vänsterpartierna ifrån regeringspartierna med ytterligare 1,6 procentenheter.

De stora vinnarna i undersökningen är Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet som går fram i opinionen. Backar gör Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna och Centerpartiet ligger stilla jämfört med den senaste mätningen i juni.

Allianspartierna: 38,6 % (juni 39,4 %) = -0,8 %

Vänsterpartierna: 56,5 % (juni 55,7 %) = +0,8 %

Vänsterpartierna har ökat sitt försprång: 17,9 % (juni 16,3 %) = +1,6 %

Moderaterna: 22,4 % (juni 22,4 %) = +/-0 %

Folkpartiet: 6,8 % (juni 6,4 %) = +0,4 %

Centerpartiet: 6,2 % (juni 6,2 %) = +/-0 %

Kristdemokraterna: 3,3 % (juni 4,4 %) = -1,1 %

Socialdemokraterna: 45,4 % (juni 43,9 %) = +1,5 %

Miljöpartiet: 5,8 % (juni 5,6 %) = +0,2 %

Vänsterpartiet: 5,3 % (juni 6,2 %) = -0,9 %

Sverigedemokraterna: 3,3 % (juni 3,9 %) = -0,9 %

Undersökningen genomfördes 18-27 augusti genom en telefonintervju med ett representativt urval av 1706 svenska medborgare.

Read Full Post »

GALLUP DAILY TRACKING Trots utnämningen av Joseph Biden som vicepresidentkandidat och hypen inför demokraternas konvent tar John McCain ledningen i Gallups opinionsmätning.

Den senaste undersökningen (25 augusti) tappar Barack Obama ledningen för första gången. McCain får 46 % mot Obamas 44 %. 

Read Full Post »

REKLAMSPOT: Lagom till demokraternas partikonvent har McCains kampanjstab släppt en reklamspot där Hillary Clinton berömmer John McCain och framhäver Barack Obamas oerfarenhet.

Inslaget bygger på Hillary Clintons mest berömda reklamspot ”It´s 3:00 AM” som framhävde behovet av en erfaren person (d.v.s. Clinton) i Vita huset. Mellan raderna antyds att Obama var för oerfaren i utrikespolitiska frågor.

I spoten har man klippt in ett citat av Clinton:

I know Senator McCain has a lifetime of experience that he will bring to the White House and Senator Obama has a speech he gave in 2002.

Det är uppenbart att McCain försöker göra det så svårt som möjligt för demokraterna att läka såren efter den hårda bataljen mellan Obama och Clinton.

Sound Bite: ”Hillary´s right”

PS: McCains kampanjknapp med texten ”Ready From Day One” (se ovan) var ett av Clintons mantra under sin kampanj mot Obama.

Read Full Post »

OPINIONSUNDERSÖKNING Sifos väljarundersökning för augusti månad visar på fortsatt stabil ledning för vänsterpartierna.

Allianspartierna har lyckats minska skillnaderna till vänsterpartierna med 0,7 procentenheter.

Endast Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har gått fram sedan förra mätningen.

Undersökningen genomfördes mellan den 11-21 augusti och 1908 personer tillfrågades. (Tidigare mätning från juni inom parantes).

Allianspartierna: 40,7 % (juni 40,2 %) = +0,5 %

Vänsterpartierna: 53,4 % (53,6 %) = -0,2 %

Skillnaden mellan blocken: 12,7 % (juni 13,4 %) = 0,7 %

Allianspartierna har bara lyckats minska avståndet till vänsterpartierna med 0,7 procent.

Moderaterna: 22,2 % (juni 22,6 %) = -0,4 %

Folkpartiet: 6,8 % (juni 7,7 %) = -0,9 %

Centerpartiet: 6,7 % (juni 5,5 %) = +1,2 %

Kristdemokraterna: 5,0 % (juni 4,4 %) = +0,6 %

Socialdemokraterna: 42,8 % (juni 41,6 %) = +1,2 %

Miljöpartiet: 5,5 % (juni 6,6 %) = -1,1 %

Vänsterpartiet: 5,1 % (juni 5,4 %) = -0,3 %

Sverigedemokraterna: 4,4 % (juni 4,2 %) = +0,2 %

Toivo Sjörén, projektledare vid Sifo, konstaterar i en kommentar att;

Det enda område det fortfarande går bra för alliansen är i Stockholmsområdet.

Här får regeringspartierna 50 procent (juni 52,6) mot vänsterpartiernas 45,5 (juni 43,2).

Read Full Post »

DET ÄR BRA FÖRVÅNANDE att det finns så många socialdemokrater som älskar det ryska energibolaget Nord Stream.

Tidigare har Göran Persson och Gerhard Schröder skrivit på för företaget. Nu är det förra statsministern i Finland – Paavo Lipponen – som blir konsult åt gasledningsföretaget.

Med tanke på att Kreml lägger stor vikt vid energiförsörjning som ett medel att idka påtryckningar i sina utrikespolitiska relationer är det bra förvånande att så många (s)-märkta politiker nappar på lockroppen från Nord Stream.

Som Eubloggen kommenterar har detta varit en stor nyhet runt om Östersjön. Och besvikelsen har varit stor inte minst i Baltikum över beskedet att Lipponen har nappat på erbjudandet.

Även ”den socialdemokratiske regeringens mest erfarna kommunikationsmedarbetare” Dan Svanell jobbar som företagets Sverigerepresentant.

Även kommentarerna från Tyskland var hårda när den förra förbundskanslern Schröder hoppade på konsultjobbet.

Så här kommenterade Dirk Kurbjuweit, chef för Der Spiegels politiska redaktion, Schröders beslut i tidskriften Fokus;

Jag tycker att det är pinsamt och skamlöst att Gerhard Schröder säljer sig på ett så, rent ut sagt, oförskämt sätt. Han har överhuvudtaget inte förstått att en före detta förbundskansler har ett visst ansvar.

Kurbjuweit förklaring är att ”den socialdemokratiske politikern fått smak på det goda livet under kansleråren, att han har träffat många väldigt förmögna människor, och sett ett liv som han själv vill ha”.

Göran Persson får cirka två miljoner i fast arvode från JKL som bedriver frågan om energibolaget Eons planer på en gasledning i Östersjön. Eon är en av tre delägare i Nord Stream.

En av de politiker som konsekvent har varnat för de militärpolitiska konsekensterna av gasledningen har varit folkpartiets Carl B. Hamilton som bl.a. säger; 

Rysk upprustning och hot om kärnvapenbestyckning av flottan bekräftar de säkerhetspolitiska problemen med glasledningen i Östersjön.

Och vidare på bloggen Hamiltons blandning;

Sverige har finlandiserats i frågan om gasledningen i Östersjön. Dock med den skillnaden att finlandiseringen i Finland härsakde under kalla kriget, och Sovjet då var militärt mångdubbelt starkare än idag. Från den svenska Olympen tolkades på den tiden finsk försiktighet som moralisk anpasslighet till den kommunistiska diktaturen.

Nu sitter vi där själva och har finlandiserat oss utan vare sig kallt krig eller sovjetisk vapenmakt.

Read Full Post »

EN AV HUVUDNYHETERNA som TV4 nyheterna toppade sina sändningar med idag var att det norska opinionsinstitutet Sentio Research använder sig av oetiska metoder.

Anledningen är att Sentio har sålt en opinionsundersökning till Sverigedemokraterna.

Vad TV4 inte informerade tittarna om var att en av kritikerna jobbar för ett konkurrerande företag till Sentio. I inslaget pressenterades den kritiske Niclas Källebring endast som ”analytiker Synovate, som har ett förflutet i branschens etiska råd”. Att Synovate är ett konkurrerande opinionsinstitut nämndes aldrig.

Källebring är kritisk till att Sentio har sålt undersökningen till ett politiskt parti eftersom detta kan ”skada förtroendet för de svenska väljarbarometrarna”. ”Det vore en förlust för demokratin och för instituten”, avslutar Källebring sin kommentar.

Man kan dock undra varför det skulle vara speciellt fel att sälja undersökningar till politiska partier?

Det intressanta är trots allt om ett institut har använt sig av vetenskapligt beprövade metoder. Detta skall avgöra om vi skall lita på en mätning eller inte. Vem som har köpt undersökningen efter det att den har sammanställts är knappast lika relevant.

Sören Holmberg, valforskare vid Göteborgs universitet, tog fasta just på de vetenskapliga kriterierna i sin kommentar;

Det är en liten undersökning gjord mitt under semestrarna i juli månad. Och så säljer man det till ett parti som råkar få sin starkaste siffra någonsin i just den mätningen. Det är naturligtvis bekymmersamt.

Read Full Post »

Older Posts »